Čaputová sa stretla so zástupcami samosprávnych združení

SlovenskoSpravodajstvo

Stalo sa tak v rámci novoročných prijatí hlavy štátu.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová sa dnes (14.1.) v rámci novoročných prijatí hlavy štátu stretla so zástupcami samosprávnych združení. Vo svojom príhovore uviedla, že silné samosprávy sú najlepšou poistkou demokracie, akú krajina môže mať. Zároveň ocenila proces decentralizácie a vývoj, ktorým prešla samospráva od svojho vzniku po súčasnosť. „Demokracia v Slovenskej republike by nebola úplná a možná, ak by sa samospráva neuplatňovala všade tam, kde majú občania právo prejaviť svoj názor,“ vyhlásila Čaputová s tým, že je presvedčená, že práve samosprávy a ich dobré fungovanie prispievajú k rastu a prosperite celej krajiny.

Hlava štátu zdôraznila nevyhnutnosť spolupráce samospráv so svojimi obyvateľmi, súčinnosti samospráv či ich združení medzi sebou a najmä spolupráce samospráv s ďalšími aktérmi verejnej správy. Čaputová poukázala na to najmä pri téme nových výziev, nárastu kompetencií a povinností samospráv a ich finančného krytia: „Je prirodzené, že v otázkach oblasti preneseného výkonu štátnej správy či prerozdeľovania daňových príjmov vznikajú rozdielne názory, je však dôležité, aby sa riešili v partnerskom dialógu.“ Prezidentka zástupcom samospráv zaželala, aby našli v týchto či v mnohých ďalších otázkach spoločnú reč s predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci, ktorí dostanú mandát po februárových voľbách.

Foto
Prijatie predstaviteľov samosprávnych združení / TASR

Prezident Únie miest Slovenska (ÚMS) Richard Rybníček v príhovore hovoril o význame verejnej správy pre chod štátu. Tiež avizoval, že ÚMS na konci januára predstaví návrh reformy verejnej správy dotýkajúcej sa všetkých oblastí života. Rybníček za ÚMS požiadal, aby nová vláda zriadila komisiu pre štrukturálnu reformu verejnej správy: „Už teraz rokujeme s politickými stranami o nevyhnutnosti zriadenia tejto komisie, ktorá bude mať politické požehnanie,“ skonštatoval Rybníček a požiadal prezidentku o podporu v tejto snahe.

Predseda združenia samosprávnych krajov SK8 Jozef Viskupič nepochybuje o tom, že pre budúcu exekutívu i zákonodarný zbor bude reforma verejnej správy dôležitou témou. „Predpokladám, že nové programové vyhlásenie akejkoľvek vlády bude musieť obsahovať ambíciu, aby prišlo k auditu samosprávnych kompetencií,“ uviedol Viskupič. Predseda Združenia miest a obcí (ZMOS) Branislav Tréger povedal, že mestá a obce v histórii nikdy nestratili svoju cenu pre chod a význam celej spoločnosti: „Chcem vás ubezpečiť, že aj my budeme robiť všetko pre to, aby naše mestá a obce rástli, aby boli solidárne a aby sa v nich ľudia cítili dobre.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre