Čaputová schválila zavedenie predprimárneho vzdelávania pre všetky päťročné deti

SlovenskoSpravodajstvo

Rezort školstva očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová podpísala novelu školského zákona o zavedení povinného predprimárneho pre všetky deti vo veku päť rokov, pričom do platnosti vstúpi 1. januára 2021. Novela školského zákona zavádza do praxe znížené kvalifikačné predpoklady pre ľudí, ktorí budú deti vzdelávať v domácom prostredí. Pôvodne navrhované vysokoškolské pedagogické vzdelanie sa mení na stredoškolské s maturitou. Zároveň sa určia aj presné počty detí, ktoré môžu byť v triedach.

Foto
Zuzana Čaputová / TASR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky od toho očakáva zlepšenie výsledkov v národných testovaniach. Najväčším prínosom pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bude povinná účasť na predprimárnom vzdelávaní pri rozvíjaní ich komunikačných kompetencií. Novela tiež zakazuje politickú činnosť v školách a zavádza povinnosť odpisov z registra trestov pre všetkých pedagógov.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) žiadalo prezidentku, aby nepodpísala novelu školského zákona, a to z dôvodu, že podľa neho porušuje Ústavu Slovenskej republiky a spôsobuje technické problémy. „Slovensko výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do prvého ročníka základnej školy. Povinná predškolská príprava je pritom bežným spôsobom riešenia tohto problému aj v okolitých krajinách,“ uviedla Kancelária prezidenta Slovenskej republiky. Novela zákona podľa Čaputovej umožňuje výnimky pre rodičov, ktorí chcú absolvovať predškolskú prípravu s deťmi doma, čo považuje za dostatočné aj vzhľadom na viaceré výhrady.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre