Časť z rezervného fondu Vranova nad Topľou sa použije na modernizáciu tepelného hospodárstva

VýchodSpravodajstvo

Najvyšším príjmom boli podielové dane.

Na ostatnom mestskom zastupiteľstve sa vranovskí poslanci zaoberali aj vlaňajším rozpočtom. Mesto malo k dispozícii vyše 28 miliónov eur, výdavky predstavovali sumu vyššiu ako 24 miliónov eur. Po odrátaní bežných výdavkov ostalo v rezervnom fonde 704-tisíc eur, z ktorých čiastka poputuje na modernizáciu tepelného hospodárstva. Výdavky boli čerpané na 83 percent.

Foto
Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj výber daní / Mesto Vranov nad Topľou

„Najvyšší podiel mesta mali opäť výdavky na vzdelávanie až 55,6 percenta, nasleduje oblasť všeobecných verejných služieb, oblasť bývania a občianskej vybavenosti a sociálneho zabezpečenia. Z pohľadu bežných výdavkov, čo väčšinou zaujíma možno verejnosť, tak výdavky na opravy – značenie, výspravky miestnych komunikácii boli vynaložené v sume 299 700 eur,“ povedal vedúci ekonomického oddelenia Mestského úradu vo Vranove nad Topľou Milan Malý.

Najvyšším príjmom v rozpočte boli podielové dane v hodnote 9,2 milióna eur, čo predstavuje 39 percent z celkových bežných príjmov. Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj výber daní, keďže v porovnaní s rokom 2019 zaznamenali o 159 tisíc-eur menej.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre