Celoplošná deratizácia v Košiciach potrvá do konca apríla

KošiceSpravodajstvo

Regionálny úrad verejného zdravotníctva nariadil v meste jarnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia.

Foto
Celoplošná jarná deratizácia v Košiciach potrvá do konca apríla. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariaďuje celoplošnú deratizáciu v Košiciach pravidelne. "Jej termín stanovuje na základe reprodukčného cyklu živočíšnych škodcov, a to v jarných a jesenných mesiacoch. Deratizácia začala sa koncom marca a potrvá do 30. apríla," informuje magistrát mesta na svojej webovej stránke. 

„Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľstva pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia,“ pripomína mesto. Nariadenie sa týka mestských častí (MČ) na celom území Košíc v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve, ako aj na verejných priestranstvách.

Vykonať ju majú prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Mesto bude zabezpečovať deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí.

     
 

Foto
Mesto zabezpečí aj deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva. (Ilustračná fotografia) / TASR

Právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia majú celoplošnú deratizáciu zabezpečiť vo svojich alebo v užívaných a spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie. Týka sa to aj objektov školských a zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov či skladov a skládok odpadov.

Povinnosť sa vzťahuje aj na fyzické osoby. Tie majú deratizáciu vykonať v priestoroch rodinných domov, bytových domov a na pozemkoch, ktoré majú vo vlastníctve alebo v užívaní, a tiež v objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat.

Deratizáciu majú zabezpečiť prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov alebo svojpomocne spotrebiteľsky dostupnými prípravkami, ktoré sú určené a schválené na predmetný účel.

Magistrát ďalej pripomína, že potvrdenie o profesionálnom vykonaní deratizácie alebo pokladničný blok o kúpe prípravku, ktorý použili, musia z dôvodu prípadnej kontroly uchovať tri mesiace.

Zdroj: TASR

Komentáre