Celoslovenský výskum určí praktické vedomosti a zručnosti dospelých

SlovenskoZaujímavosti

Rozhovory sú anonymné.

Slovenské mestá a obce boli vybrané do výskumu s názvom Medzinárodné hodnotenie kompetencií dospelých. Jeho cieľom je zistiť úrovne základných vedomostí a zručností potrebných na úspešné uplatnenie sa vo všednom živote a na pracovnom trhu. Náhodne vybraní opytovaní sú obyvatelia vo veku od 16 do 65 rokov. Rozhovory sa uskutočňujú podľa želania respondenta buď v jeho domácnosti, alebo na verejnom mieste.

„V jednej časti účastník odpovedá na otázky týkajúce sa jeho osoby a jeho sociálneho zázemia. Následne on sám vyplní na tablete set úloh, ktoré sú zamerané na čitateľskú alebo matematickú gramotnosť, resp. riešenie bežných problémov s využitím informačno-komunikačných technológií,“ uviedol koordinátor Marek Klačko.

Foto
Výskum zisťuje vedomosti a zručnosti dospelých / Pixabay

Prieskum začal pred dvoma týždňami a potrvá do konca marca. Rozhovory sú anonymné a trvajú približne dve hodiny. Anketár sa pri predstavení preukáže identifikačným preukazom a poverovacím listom z Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Výskum sa realizuje vo veľkých mestách i menších obciach.

„V Košickom kraji sú to napríklad Košice alebo Rožňava, Spišská Nová Ves, či Trebišov, ale aj obce ako sú Boťany, Markušovce, Nižná Slaná, či Valaliky alebo mnohé iné,“ dodal Klačko.

Podobná štúdia sa na Slovensku konala pred desiatimi rokmi. Výsledky budú porovnávané v rámci štyridsiatich krajín sveta, ktoré sa do výskumu zapojili. Za svoju účasť, dokončenie celého rozhovoru a poskytnutie nevyhnutných údajov NIVAM respondentov odmení darčekovými poukážkami.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre