Cintorín Rozália vyzýva k preukázaniu nájomného vzťahu k hrobom. Bývalý správca im nenechal dosť informácií

KošiceSpravodajstvo

Lístky na hroboch cintorína Rozália vyzývajú Košičanov, aby sa prišli preukázať zaplateným nájmom za hrob.

Viacero Košičanov si na cintoríne Rozália našlo na hrobových miestach svojich nebohých príbuzných odkaz o tom, že si potrebujú obnoviť právny vzťah s cintorínom. Spolu s informáciou, že na cintoríne majú rušiť hrobové miesta táto výzva u viacerých Košičanov spôsobila obavy. Od roku 2016 je cintorín v správe farnosti svätého Ondreja, predtým bol v správe spoločnosti Rekviem. Práve toto prebratie správy spôsobilo podľa obidvoch strán zmätok, ktorý pretrváva dodnes.

„Spísali sme zmluvu o prevode a podpísali sme ju pred notárom. Bolo potvrdené, že sme sa o cintorín starali a popritom nový správca potvrdil, že bude rešpektovať nájomné vzťahy pre podnájomcov, ktorí tam mali prenajaté miesta. Bol tam takisto zoznam zosnulých a dĺžka, dokedy majú zaplatený nájom, ktorý by mali rešpektovať,“ povedal za spoločnosť Rekviem jej bývalý konateľ Karol Kačmáry.

Údaje, ktoré spoločnosť Rekviem novému správcovi dodala, nie sú pre plynulé fungovanie cintorína postačujúce. Najväčší problém robí absencia kontaktov na pozostalých, ktorí sa o miesto starajú. „Máme evidenciu o tom, že na danom mieste niekto leží, že má nájomné vyplatené napríklad na 30 rokov dopredu. Máme ale zákonnú povinnosť upozorniť toho, kto to miesto prenajal, dopredu o ukončení nájmu. Na to sú ale potrebné kontaktné údaje na pozostalých,“ priblížil problém správca cintorína Rozália Marek Ondrej.

Foto
ilustračná fotografia / TASR

Terajšia správa cintorína týmito kontaktnými údajmi nedisponuje, keďže pred rokom 2005 nebolo zo zákona nutné spísať zmluvu o prenájme hrobového miesta. Tieto údaje sa ale nachádzajú len na faktúrach, ktoré bývalá správa cintorína nemohla nechať novému správcovi. „Účtovné doklady, samozrejme, neboli odovzdané, pretože boli majetkom firmy a sú potrebné pri prípadnej daňovej kontrole. Preto sme spravili len zoznam, na ktorom sú mená zosnulých a doba, dokedy majú zaplatený nájom,“ dodal Kačmáry.

Správcovia cintorína Rozália podľa vlastných slov nemajú k mnohým hrobovým miestam kontaktné údaje na pozostalých, čo ich donútilo ku kroku vypísať na tieto problematické hrobové miesta výzvu o obnovenie právneho vzťahu. Podľa správcu cintorína Mareka Ondreja tieto informácie potrebujú k ďalšiemu chodu cintorína. „My momentálne nevieme identifikovať, či to nájomné vyplatené je, pretože k hrobovým miestam nie sú doložené faktúry. Ľudia možno majú pocit, že teraz musia behať hore-dole a otravovať bývalého správcu, no je to nevyhnutné, aby sme vedeli identifikovať hrob, dokedy má zaplatený nájom a takisto, koho kontaktovať v prípade, že sa bude blížiť koniec doby, do ktorej je vyplatený nájom.“

Starý aj súčasný správca cintorína potvrdili, že ľudia sa začali mobilizovať a snažia sa kópie faktúr dostať k novému správcovi cintorína.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre