Čitatelia Knižnice pre mládež mesta Košice môžu potešiť seniorov listom

KošiceZaujímavosti

Počas októbra je naplánovaných viacero aktivít a výziev.

Knižnica pre mládež mesta Košice (KMMK) aj tento rok v rámci októbra, ktorý je mesiacom úcty k starším, pripravila viacero aktivít. Jednou z nich je výzva Napíš list – Poteš srdce. Čitatelia môžu takýmto spôsobom prejaviť úctu starším, pričom listy sú určené pre klientov troch domov pre seniorov v Košiciach.

„Deti dospejú, vnúčatá odrastú a kamaráti či kolegovia z pracovného života sa časom kamsi povytrácajú. Osamelosť je odrazu dennodenným spoločníkom, ku ktorému sa postupne môžu pridružiť iné závažnejšie psychické či fyzické ochorenia. Práve takéto pocity smútku, zabudnutia a nepotrebnosti chceme spoločnými aktivitami a v tandeme s našimi čitateľmi zmierniť,“ uviedla riaditeľka KMMK Kamila Prextová s tým, že listy čitateľov poputujú do troch zariadení:

„Spoluprácu sme aj tento rok nadviazali so Strediskom sociálnej pomoci mesta Košice, s ARCUS – Špecializovaným zariadením pre seniorov a s Domom pokojnej staroby A. F. Colbrieho. Minulého roku sme do projektu šli s rešpektom a obavami, no nakoniec sa nám podarilo doručiť neskutočných takmer sedemsto listov.“

Čitatelia sa môžu do tejto výzvy zapojiť počas celého októbra. Listy potešia seniorov začiatkom novembra. Ako skonštatovala Prextová, cieľom je vyvolať u mladých povedomie spolupatričnosti a úcty k staršej generácii:

„Potešilo by nás, ak by sa zapojili hoci aj dospelí alebo pokojne aj deti z materských škôl. Tie môžu miesto písania čosi veselé nakresliť. Jednoducho prispieť môžu celé rodiny, celé triedy, krúžky či kluby.“

Listy je možné do 30. októbra odovzdať poštou alebo osobne do ktorejkoľvek pobočky knižnice.

Foto
Listy sú určené pre klientov troch domov pre seniorov v Košiciach / facebook.com/kniznicapremladez

KMMK vo všetkých svojich pobočkách pripravuje aj ďalšie aktivity, čo potvrdila Prextová:

„V našich pobočkách budú pripravené kútiky s knižnými tipmi, ktoré pre seniorov prichystajú knihovníčky. Nenechajte sa ale pomýliť, nebudú to len knihy pre dospelých, ale napríklad aj detská literatúra, ktorá cez svoje príbehy spája deti s tou staršou generáciou. Napríklad spomeniem knihy Môj dedko je čerešňa a Operácia orech a iné dedkoviny, ktoré si môžu starí rodičia spoločne s vnúčatami čítať.“

Ďalšou z výziev je Priveď svoju babku/dedka do knižnice. Starí rodičia a ich vnúčatá sa môžu v októbri pri spoločnej návšteve knižnice bezplatne stať jej čitateľmi. Prextová doplnila, že cieľom je prepájanie generácií a zmysluplného trávenia voľného času:

„Myslíme si, že seniori majú stále čo svojmu okoliu ponúknuť. Mnohí majú silné príbehy a tiež veľké životné skúsenosti, ktoré by bolo na škodu neposunúť. Príležitosťou sú tieto naše písané posolstvá, ktoré sme sa rozhodli sprostredkovať pod príznačným názvom #POČÚVAJMESTARŠÍCH. Všetky odkazy, ktoré nám takto seniori a klienti sociálnych zariadení odovzdajú na nami predtlačenom plagátiku, budeme zverejňovať, aby sa o nich dozvedelo čo najviac ľudí. Zároveň pre vybrané zariadenia pripravujeme putovné balíčky kníh, ktoré budeme odteraz podľa požiadaviek pravidelne meniť a dopĺňať. Chceme tým zjednodušiť čítajúcim seniorom v izolácii prístup k novým a aktuálnym knižným titulom.“        

Komentáre