Čitateľov na jazere poteší nová knižnica

KošiceKultúra

Novinkou je bezbariérový prístup.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach dnes otvorila novú pobočku na sídlisku Nad jazerom. Kvôli havarijnému stavu sa presunula z pôvodných priestorov do budovy miestneho úradu.

„V predcovidovom čase túto pobočku navštevovalo okolo 800 čitateľov. Všetky knižnice na Slovensku bojujú s tým, že ten covid nám, žiaľ, znížil počet registrovaných čitateľov. My sme jedna z mála a možno aj jediná knižnica, ktorá registruje nárast čitateľov a už sme dosiahli za celú knižnicu číslo takmer 12-tisíc čitateľov. Verím, že sa nám títo čitatelia vrátia a že sa naozaj tomuto číslu priblížime a v lepšom prípade ho aj prekonáme,“ uviedla riaditeľka knižnice Soňa Jakešová.

Foto
Nová knižnica už slúži verejnosti / KOŠICE ONLINE

Knižnica ponúka veľký výber kníh, priestor pre štúdium, oddychovú zónu či detský kútik. Do konca októbra je zároveň pripravených niekoľko bonusov, ako napríklad zľavnený členský poplatok či odpustenie sankcií.

„My sme veľmi radi, že sa nám podarilo presunúť túto knižnicu do takýchto bezbariérových priestorov v mestskej časti – tu priamo na miestnom úrade. Predtým, dlhodobo – 40 rokov knižnica mala svoju pobočku v obchodnom centre Čingov. S touto budovou máme iné zámery a došlo aj k nejakým technickým poruchám, teda sme našli operatívne náhradné riešenie,“ povedala starostka mestskej časti Lenka Kovačevičová.

Galéria k článku

Knižnica, ktorej zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), prispôsobí svoje otváracie hodiny prevádzke miestneho úradu.

„Je to príkladná spolupráca medzi krajom a miestnou samosprávou. Vyvinuli naozaj veľmi veľké úsilie, aby sa táto dobrá vec podarila. A dnes vidíme výsledok, ktorý, verím, že poteší veľa čitateľov a obyvateľov mestskej časti a prispeje k rozvoju knižnice, lebo je to o triedu lepšie, ako to bolo predtým,“ uviedol riaditeľ Úradu KSK Boris Bilčak.

V priestoroch jednej z najväčších pobočiek knižnice čitatelia nájdu 13-tisíc titulov rôznych žánrov, pričom k dispozícii sú aj aktuálne knižné novinky.

Komentáre