CityPOint: Po neúspešnej kandidatúre na titul EHMK vznikla v Prešove nová kultúrna organizácia

PrešovSpravodajstvo

Zavádzať do praxe projektové zámery spracované v rámci kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) 2026 bude kultúrna organizácia cityPOint.

Foto
Podľa novej kultúrnej organizácie CityPOint potrebuje prešovská kultúra reštart / FB Citypoint - reštart kultúry v Prešove

Napriek tomu, že mesto v kandidatúre neuspelo, hodnotiaca komisia mu podľa Petra Migaša z realizačného tímu projektu odporučila pokračovať v realizácii vízie s kreatívnym potenciálom. Rozhodli sa preto založiť spomenutú organizáciu.

Jej poslaním bude postupné spracovávanie jednotlivých bodov projektu EHMK a následné možné implikácie potrieb vychádzajúcich z jednotlivých bodov projektu EHMK 2026 do nových projektových výziev.

Ako povedal Migaš, prínos vzniku tejto organizácie spočíva tiež v potrebe komunikácie medzi jednotlivými mestskými a krajskými organizáciami s rôznymi umelcami.

„V Prešove máme silnú kultúrnu základňu vybudovanú mnohými špecifickými kultúrnymi jednotkami, ktoré buď budujú roky kultúrne zázemie doma alebo odchádzajú z rodného mesta, aby sa uplatnili v umeleckej či kreatívnej profesii," povedala členka realizačného tímu projektu EHMK 2026 v prípravnej fáze, filmová producentka a jedna zo zakladajúcich členov novovznikajúcej organizácie Marka Staviarská.

„Aj napriek tomu, že Prešov disponuje množstvom kvalitných kultúrnych jednotiek, kultúrne nenapreduje ako celok, ba trpí neduhmi." 

„Verím, že vznikom centrálneho bodu a postupným prepájaním prešovských 'kultúrnikov' vieme skúsiť začať reštaurovať kultúru v Prešove a postupne nabiehať na novú vlnu rozvoja kultúrno-kreatívneho priemyslu," dodala Staviarská.

Zakladatelia novovznikajúcej organizácie cityPOint si symbolicky vybrali pre svoju činnosť heslo Reštart kultúry v Prešove.

„Našu činnosť bude možné sledovať na sociálnych sieťach, prostredníctvom médií a v prípade uvoľnenia pandemických opatrení, aj na rôznych kultúrnych a spoločenských fórach," dodal Migaš.

Zdroj: TASR

Komentáre