Koronavírus ohrozuje aj žiakov na Zemplíne

VýchodKoronavírus

Výnimkou nie je ani Strážske.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Michalovciach nariadil na Základnej škole (ZŠ) v Strážskom domácu karanténu pre dve triedy, v ktorých sa vyskytol koronavírus. Išlo o súrodencov, ktorí boli pozitívne testovaní na ochorenie COVID-19. Žiaci a triedni učitelia budú v domácej karanténe do dnešného dňa.

„Spolužiaci týchto súrodencov testovaní neboli. Zákonní zástupcovia žiakov tried 4. a 9.B sledujú zdravotný stav svojich detí v domácej karanténe. V prípade príznakov sú povinní telefonicky kontaktovať svojho pediatra a našu školu,“ povedal pre Rádio Košice riaditeľ ZŠ Strážske Michal Polák s tým, že sa aj naďalej vyučuje, ale sprísnili sa podmienky jej prevádzky:

„Žiaci nenavštevujú telocvičňu, posilňovňu, odborné učebne a vyučujú sa len vo svojej kmeňovej triede. Pre detí navštevujúce Školský klub detí sme zriadili 10 samostatných oddelení, aby nedochádzalo ku kumulovaniu žiakov z rôznych tried.“

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

ZŠ zabezpečila stravovanie tak, aby sa v spoločných priestoroch jedálne nestretávali žiaci z rôznych tried. Každý deň sa realizuje ranný filter, čiže meranie teploty a dezinfekcia rúk pred vstupom do školy. Niekoľkokrát do dňa sa dezinfikujú aj kľučky na  dverách, stoličky a lavice. O súčasný stav na základnej škole sa zaujíma aj primátor mesta Vladimír Dunajčák:

„Ďalej situáciu monitorujeme, hlavne v základnej škole a pokiaľ by sa ešte nejaký prípad objavil, budeme zrejme možno robiť aj ďalšie opatrenia spolu s riaditeľom základnej školy.“

Okrem dvoch žiakov, ktorí sa nakazili v domácom prostredí, ZŠ Strážske aktuálne neeviduje žiadny nový prípad v kolektíve žiakov a učiteľov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre