Cyklisti budú môcť v Starej Ľubovni využívať nový úsek cyklotrasy

VýchodSpravodajstvo

K dispozícii budú aj stojany a prístrešky.

Mesto Stará Ľubovňa sa snaží rôznymi aktivitami rozvíjať cyklodopravu. Rezort dopravy poskytol samospráve dotáciu na ďalší úsek cyklotrasy, cyklistické stojany a cykloprístrešky. „Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vyhlásilo začiatkom septembra 2019 tri rôzne výzvy na predkladanie žiadostí o dotáciu na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky. Naše mesto sa zapojilo do dvoch z nich - jedna bola zameraná na výstavbu, zmenu stavby, stavebné úpravy alebo rekonštrukcie cyklistickej komunikácie, tá druhá na doplnkovú cyklistickú infraštruktúru,“ informovala koordinátorka projektov Miriama Varcholová z tamojšieho mestského úradu.

Samospráva na rezorte dopravy uspela s dvomi predloženými žiadosťami. Nový úsek cyklistického chodníka s asfaltovým povrchom bude merať 433 metrov. „Tá bude viesť od lávky cez rieku Poprad k miestnej komunikácii III/3153 na Továrenskej ulici. Odtiaľ je možný plynulý prejazd do priemyselnej zóny mesta, na vlakovú a autobusovú stanicu. Prípadne môžu cyklisti ďalej pokračovať po ceste I/68 v smere na Poprad alebo Prešov. Prostredníctvom druhého projektu pribudne na území mesta sedemnásť cyklistických stojanov a desať krytých cykloprístreškov, ktoré sú rozdelené na dva typy v závislosti od veľkosti krytej plochy,“ uviedla Varcholová s tým, že cykloprístrešky budú osadené predovšetkým v areáloch základných a stredných škôl, cyklostojany na verejných priestranstvách na Námestí sv. Mikuláša, pred Ľubovnianskou nemocnicou či mestským a okresným úradom.

Foto
Ilustračná fotografia / Stará Ľubovňa

Projekt je z 95 percent financovaný z poskytnutej dotácie. Náklady na jeho realizáciu boli vyčíslené na takmer 270-tisíc eur. „Stavebné úpravy, ktoré sú predmetom projektov, plánujeme uskutočniť v období od mája do októbra tohto roku. Veľmi pozitívne vnímame rozhodnutie ministerstva ako poskytovateľa dotácií, keďže aktivity v rámci schválených projektov skutočne prinesú zvýšenie kvality cyklistickej infraštruktúry v Starej Ľubovni,“ povedal primátor mesta Stará Ľubovňa Ľuboš Tomko.

Mesto sa snaží takýmto spôsobom o zníženie dopravného zaťaženia, predovšetkým v smere zo sídliska Západ na Továrenskú ulicu, zlepšenie kvality ovzdušia či o budovanie zdravého životného štýlu obyvateľov. Samospráva v najbližšom období vyhlási verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavebných úprav, od ktorého sa bude odvíjať harmonogram jednotlivých prác.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre