Daňovníci majú poslednú šancu na podanie daňového priznania

SlovenskoSpravodajstvo

Iná možnosť na predlženie lehoty už nie je.

Koniec júna sa opäť nesie v znamení daňových priznaní. Tie je potrebné nielen podať, ale daň je nutné do konca mesiaca aj zaplatiť.

Daňovníci si musia splniť svoje povinnosti v zákonom stanovenom termíne, iná možnosť na predĺženie lehoty na podanie priznania už nie je. Výnimku majú len daňovníci, ktorí podali oznámenie o predĺžení lehoty a majú príjmy zo zahraničia. Tí si mohli obdobie predĺžiť do konca septembra.

Foto
Daňovníci majú poslednú šancu na podanie daňového priznania (Ilustračná snímka) / TASR

Ak si daňovník odložil podanie priznania do 30. júna a vznikol mu preplatok na dani, finančná správa mu ho vráti najneskôr do 9. augusta.

Každý daňovník môže požiadať o odklad platenia dane alebo o splátkový kalendár, ak nemôže uhradiť daň v zákonom stanovenom termíne. V žiadosti však musí navrhnúť výšku splátok a lehotu ich splatnosti.

Komentáre