Dažďová záhrada bude jedinečnou oddychovou zónou v centre Košíc

KošiceSpravodajstvo

Priložiť ruku k dielu môžete aj vy.

Na Strojárenskej ulici v Košiciach čoskoro pribudne unikátny projekt dažďovej záhrady. Dobrovoľníci už v týchto dňoch pracujú na tom, aby v blízkosti geriatrie vznikla jedinečná oddychová zóna so zaujímavou environmentálnou myšlienkou. „Priestor, ktorý tu bol, mi pripadal celkom nevyužitý. Rozhodol som sa tu vytvoriť najprv umelecké dielo a osadiť pergolu s lavičkami. Keď som si zavolal kamaráta architekta Paľa Mészárosa, aby som to s ním odkonzultoval, tak on mi vnukol myšlienku dažďovej záhrady, ktorú som dovtedy nepoznal, a tým pádom sa pergola odsunula a rozhodol som sa ísť tou cestou dažďovej záhrady a zbierať dažďovú vodu. Namiesto toho, aby dažďová voda odchádzala do kanalizácie a odchádzala mimo územia Košíc, tak ostáva tu a bude osviežovať prostredie a rastlinstvo, ktoré tu bude. Efektívne využijeme vodu a vrátime ju naspäť do ovzdušia,“ uviedol pre Košice Online autor projektu Martin Pavlov s tým, že súčasťou dažďovej záhrady bude maľba, suchomilné a vlhkomilné rastliny, štyri lavičky a infotabuľa.

Foto
Tvoríme dažďovú záhradu / facebook.com/dobrovolnici.Kosice

Projekt pozostáva z dvoch častí. „Jedna je zádržná časť a tá druhá je dažďová záhrada. Do prvej časti záhrady stečie voda a bude sa tu udržiavať a z nej bude následne pretekať do vsakovacej časti. Časť vody sa bude vyparovať zo zádržnej časti cez rastliny a štrk do ovzdušia a časť bude vsakovať do podložia, a tým pádom vyžije celé okolie,“ vysvetlil Pavlov. Dažďovú záhradu podporilo aj Dobrovoľnícke centrum Košíc (DCK). „Je to veľmi zaujímavá environmentálna myšlienka. Podchytávame takéto skvelé myšlienky a snažíme sa ich podporiť, či už finančne cez granty ako v tomto prípade, nakúpili sme lavičky. Snažíme sa personálne pomáhať. Toto je projekt, ktorý sme nazvali Tvoríme dažďovú záhradu. Oficiálna akcia pre verejnosť bude v sobotu 4. mája od 9.00 hod. Každý bude môcť pridať ruku k dielu a prispieť k tomu, že niečo robí pre svoje okolie,“ skonštatoval riaditeľ DCK Martin  Ištvan.

Vybudovanie dažďovej záhrady ocenil aj starosta mestskej časti Košice – Staré Mesto Igor Petrovčik: „Mojou prioritou ako starostu najkrajšej a najstaršej mestskej časti je poriadok na uliciach a veľa udržiavanej zelene, takže projekt, ktorý sa realizuje priamo za budovou staromestskej radnice, vítame a podporujeme. Bol som sa pozrieť, ako postupuje a dohodli sme sa so šéfom DCK Martinom Ištvanom, s ktorým už spolupracujeme na projekte Skrášľujeme Staré Mesto, na realizácii dažďových záhrad aj v iných lokalitách mestskej časti. Je úžasné, keď sa vďaka nadšeniu jednotlivcov a dobrovoľníkov podarí vylepšiť životné prostredie občanov i klientov geriatrie. Tlieskam takýmto projektom a budem sa ich snažiť nielen podporovať, ale na nich aj participovať v rámci možností rozpočtu Starého Mesta a burcovania občanov, aby nečakali len na to, že im prostredie príde niekto vylepšiť, ale sami niečo vymysleli a priložili ruku k dielu.“

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre