Dejiny školského inšpektorátu v Prešove zachytáva kronika z 20. storočia

PrešovHistória

Je jediná svojho druhu.

Krajské múzeum Prešov pri kontrole a spracovávaní starých zbierok objavilo kroniku školského inšpektorátu z 20. až 40. rokov 20. storočia, ktorá mapuje nielen úspechy a zriadenie jednotlivých škôl, ale aj ich problémy či údaje o učiteľoch. V zbierkových fondoch múzea je viacero kroník, avšak zo školských je jediná.

Ako uviedol historik múzea Erik Ondria, tieto kroniky boli písané v jednom rovnopise, pričom originál sa nachádza práve v metropole Šariša:

„Kronika zachytáva dejiny školského inšpektorátu v Prešove a celkovo v kraji. Neskôr bol inšpektorát delený na Školský inšpektorát Prešov I a Školský inšpektorát Prešov II. Často sa stávalo, že po istom období sa menili hranice inšpektorátu a jednotlivé obce, v ktorých boli zriadené školy, prechádzali do iných inšpektorátov. Dialo sa to na základe toho, akým spôsobom bola jedna alebo druhá škola vzdialená od sídla inšpektorátu.“

Foto
V zbierkových fondoch múzea je viacero kroník, avšak zo školských je jediná / TASR

Kronika zachytáva údaje od prvého školského inšpektora Pavla Gallu, ktorý bol pridelený do šarišskej župy, až po posledného Júliusa Celdera. Ten v roku 1940 ukončil pôsobnosť Školského inšpektorátu Prešov I. Ondria skonštatoval, že kronika zároveň zahŕňa aj životopisné údaje k jednotlivým inšpektorom či parte:

„Množstvo údajov je tam v rámci jednotlivých škôl, píše sa o nich, v akom stave sa nachádzajú, akými prostriedkami disponujú alebo v ktorej obci je ešte potrebné zriadiť školu. Je tam zmienka aj o rómskej triede v Giraltovciach z druhej polovice 30. rokov. Máme ju zachytenú aj na fotke. Kronika obsahuje aj množstvo rozličných výstrižkov z novín, lebo učitelia boli svojho času aj veľmi významní kultúrni pracovníci,“ povedal Ondria s tým, že kroniku objavili pri kontrole a spracovávaní starých zbierok múzea:

„Bude určite prezentovaná verejnosti a následne spracovaná vedecky a odborne prostredníctvom rozličných konferencií, článkov a podobne. Je možné, že z toho múzeum vydá neskôr aj publikáciu alebo bude samotná kronika vydaná ako faksimile.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre