Dekan Farnosti sv. Alžbety v Košiciach Allan Tomáš: Prechádzame ťažkým obdobím, ale nech nás zušľachtí, aby sme pochopili pravý zmysel a tajomstvo Vianoc

KošiceĽudia

Vianoce sú tento rok iné, nie také, akoby sme chceli. Ľudia ostali vo svojich bublinách, kostoly sú poloprázdne. Množstvo obmedzení a opatrení však môže zamerať našu pozornosť na to najpodstatnejšie. Viac sa dočítate v rozhovore s dekanom Farnosti svätej Alžbety v Košiciach Allanom Tomášom.

Kňazi majú počas Vianoc viac práce, kým ostatní oddychujú. Ako vy prežívate sviatky narodenia Ježiša Krista?

Po minulé roky, keď si spomínam na svoju kňazskú službu, tak to boli veľmi vyčerpávajúce dni, pretože sme naozaj hodiny boli v spovedniciach a potom aj v tej samotnej príprave na slávenie Vianoc a aj v samotnom slávení. Celý tento rok, keď si spomenieme pár mesiacov dozadu na začiatok roka, aj na veľkonočné sviatky, tak tie boli naozaj pre nás veľmi, veľmi zvláštne a ťažké. Teraz sa aspoň tešíme tomu, že je možnosť slávenia Vianoc za účasti veriacich, čo na Veľkú noc, pochopiteľne, nebolo možné, takže sme ich slávili sami v našich chrámoch. Bolo to veľmi ťažké a nikdy by sme už nechceli zažiť takéto situácie. Teraz sa tešíme tomu, že aj keď je to v tom obmedzenom režime, ale predsa, že ich budeme sláviť spolu s našimi veriacimi.

Čo sa týka sviatosti zmierenia, nepociťovali sme počas týchto týždňov až takéto návaly, ako to bolo po minulé roky. Je to pre nás taktiež také možnože trošku oddychovejšie obdobie. Na druhej strane, keď spätne pozriem na celú tú situáciu, my sme už od začiatku adventu sa snažili našich veriacich motivovať k tomu, aby si vykonávali svätú spoveď počas adventu, nie ako to bolo zvykom tesne pred Vianocami. Predpokladali sme, že prídu nejaké obmedzenia. Nikto z nás nevedel, čo nás čaká. Počas adventu sme vždy boli k dispozícii v katedrále, či už ráno, alebo večer pred svätou omšou. Bolo to pekné obdobie a ľudia aj počas adventu si vykonali vianočnú svätú spoveď a mnohí naozaj po dlhých mesiacoch a s veľkou radosťou a bázňou.

Foto
Allan Tomáš / Košická arcidiecéza

Veriaci si viac vážia možnosť ísť na omšu či spoveď, o to viac, že museli zažiť Veľkú noc pred televíznymi obrazovkami a kňazi v prázdnych kostoloch. Čo pre vás znamenajú Vianoce?

Vianoce pre mňa, samozrejme, znamenajú to najpodstatnejšie – sviatky Kristovho narodenia a uvedomenie si toho, že Kristus prichádza na svet kvôli nám, kvôli každému jednému z nás, aby s nami prežíval naše životné dobrodružstvá, aby sa stal súčasťou nášho života. Ježiš sa každému z nás ponúka a dáva a je len na nás, do akej miery mu otvoríme svoje srdce a bránu do našich životov.

Okrem toho sú to sviatky rodiny. Počas týchto dní sa vraciame k svojim najbližším aj my, k svojim rodičom, do svojich domovov, kde ožívajú spomienky na detstvo, tradície a krásne prežité chvíle, ktoré sú veľmi silné a myslím si, že každý jeden z nás vie to precítiť a vedel by si zaspomínať. Taktiež i ja si rád spomínam na tieto dni prežité doma a vždy sa veľmi rád vraciam domov k svojim rodičom, bratovi, k jeho rodine a takto spolu trávime tieto dni. Samozrejme, potom aj vo svojich farnostiach, spolu so svojimi pánmi kaplánmi tu v našej farnosti a tiež so svojimi veriacimi.

Chcem všetkých pozdraviť tu z toho miesta, z našej košickej katedrály a prajem vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky. Budú iné ako tie po minulé roky. Možno aj slovami Svätého Otca pápeža Františka, ktoré povedal aj pri svojej poslednej generálnej audiencii minulú stredu, budú to sviatky plné obmedzení a ťažkostí, ale tak, ako povedal Svätý Otec, ani Jozef a Mária to nemali ustlaté na ružiach. Aj my teraz prechádzame tým ťažkým obdobím plným prekážok, ale možno práve toto obdobie nech nás skutočne očistí, zušľachtí, aby sme v tieto dni pochopili ten pravý zmysel a tajomstvo Vianoc. Všetko dobré taktiež v novom roku 2021.

Komentáre