Dendrologický náučný chodník košickej botanickej záhrady bude čoskoro sprístupnený verejnosti

KošiceZaujímavosti

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička.

Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (BZ UPJŠ) v Košiciach získala v rámci výzvy operačného programu Interreg Slovenská republika – Maďarsko – Fond malých projektov pre východnú programovú oblasť finančný príspevok na projekt Využitie zbierkových fondov drevín botanických záhrad v Košiciach a Nyíregyházi pri výchove a vzdelávaní detí a dospelých. Jeho cieľom je spolupráca a výmena skúsenosti medzi botanickými záhradami v Košiciach a  Nyíregyházi a rozvoj susediacich regiónov na Slovensku a Maďarsku.

V pondelok 30. augusta bude v košickej botanickej záhrade sprístupnený dendrologický náučný chodník. Projekt bol vyčíslený na viac ako 58-tisíc eur, pričom 50-tisíc eur pochádzalo z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. V BZ UPJŠ bolo preinvestovaných vyše 35-tisíc eur. Tieto finančné prostriedky sa použili výstavbu chodníka, výmenu drevín medzi botanickými záhradami a prípravu aktivít pre školy.

Foto
Dendrologický náučný chodník  / UPJŠ

„Dendrologický náučný chodník spája spodnú časť botanickej záhrady s arborétom, vedie rôznymi chodníkmi aj chodníčkami v BZ a jeho celková dĺžka je 1700 metrov. Na jeho trase je možné sa oboznámiť s 80 botanickými druhmi alebo kultivarmi drevín, z ktorých je 33 pôvodných a 47 cudzokrajných.

Keďže naším plánom bolo prepojiť edukačnú časť chodníka s relaxom v príjemnom prostredí, na trase chodníka nájdu návštevníci päť miest s interaktívnymi edukačnými tabuľami pre deti a s exteriérovými fitness zostavami pre dospelých aj pre deti. Táto veková kategória určite ocení okrem iných zariadení aj lanovú dráhu o dĺžke 25 metrov. Návštevníci chodníka sa dostanú aj do menej navštevovaných častí 30 hektárov areálu botanickej záhrady, ktoré poskytujú pekné výhľady na mesto Košice,“ skonštatoval riaditeľ BZ UPJŠ Pavol Mártonfi.

Súčasťou mobiliáru je aj integrovaná solárna lavička, ktorá okrem oddychu ponúka možnosť dobíjania mobilu a prístup na internet. Žiaci a študenti môžu počas návštevy BZ UPJŠ využiť pracovné listy, ktoré slúžia aj na spoznávanie jednotlivých drevín.

Komentáre