Deti na Lekárskej fakulte UPJŠ skúmali vírusy a ošetrovali rany

KošiceZaujímavosti

Vyskúšali si aj prístroje virtuálnej medicíny.

Účastníci Univerzity bez hraníc dnes navštívili Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach. V rámci dopoludňajšieho programu skúmali záhady fluorescencie, teda svetielkujúcich molekúl vyskytujúcich sa bežne v prírode. Venovali sa aj výskumu vírusov a baktérií a na Ústave ošetrovateľstva sa naučili zásady správnej dezinfekcie rúk a následného ošetrovania rán.

„Popoludní sa dozvedia, ako sa majú stravovať tak, aby predišli vážnym chorobám vrátane obezity a taktiež sa naučia aj po praktickej, aj teoretickej stránke niečo o ústenej hygiene,“ uviedla hovorkyňa LF UPJŠ Jaroslava Oravcová.

Súčasťou programu bola aj prehliadka Centra simulátorovej a virtuálnej medicíny, ktoré v tomto akademickom roku začalo slúžiť na teoretickú a praktickú výučbu študentov univerzity. Deti si mohli vyskúšať viaceré prístroje vrátane virtuálnej učebne anatómie, ktorá ponúkla pohľad na rôzne štruktúry ľudského tela.

Foto
Deti sa venovali aj výskumu vírusov a baktérií / UPJŠ

Cieľom projektu je vzbudiť u detí záujem o vedu a vzdelanie, rozvíjať ich talent, schopnosti a zručnosti.

„Dôležité je, samozrejme, aj zapojenie detí z centier pre deti a rodiny do programu a kolektívu všetkých účastníkov Univerzity bez hraníc, čím sa vytvárajú rovnaké podmienky na vzdelanie pre všetky deti, bez ohľadu na ich životnú situáciu, zázemie, finančné možnosti. Túto myšlienku naznačuje aj samotný názov projektu,“ povedala hovorkyňa UPJŠ Laura Hoľanová.

Program detskej univerzity, ktorá má formu denného tábora, prebieha celý týždeň aj na ostatných fakultách UPJŠ.

Komentáre