Deti počas koronakrízy častejšie vyhľadávajú pomoc na Linke Detskej Dôvery

KošiceKoronavírus

Odborníci ju budú poskytovať aj v lete.

Počas pandémie koronavírusu stúpol počet volaní na Linku Detskej Dôvery. Domáca izolácia a uzavretie škôl spôsobili mnoho náhlych zmien a veľa detí tak v tomto období vyhľadalo špeciálu pomoc.

„Čo sa týka počtu hovorov, tak musím povedať, že my už v súčasnosti a pred pandémiou sme išli na našej maximálnej kapacite, to znamená, že naša linka funguje šesť hodín denne počas pracovných dní. Rozhovory realizuje jeden odborný poradca. Keď sa chceme venovať klientom kvalitne, tak musíme ísť spôsobom, že jeden hovor v danom čase, to znamená, že viac hovorov ani nie sme schopní prijať,“ uviedol riaditeľ Linky Detskej Dôvery Vladimír Lichner.

Kvôli obmedzenej kapacite linky tak narástol počet volaní a s tým spojené aj množstvo nevybavených hovorov, čo potvrdil aj Lichner:

„Čo sa zvýšilo, je počet kontaktov v Rovesníckej poradni. To je také fórum, kde naši vyškolení dobrovoľníci odpovedajú deckám. Tam sa zvýšil takmer o sto percent počet kontaktov oproti minulému roku. Určite sa zmenila štruktúra kontaktov. Mali sme oveľa viac hovorov, ktoré sa týkali práve tých ťažších tém, ako domáceho násilia, osamelosti, sociálnej izolácie, osobnostných, emocionálnych problémov, zvýšil sa počet depresií a rôznych ďalších.“

Foto
Rovesnícka linka / facebook.com/linkadeti

Celoslovenská pomoc

Napriek tomu, že Linka Detskej Dôvery sídli Košiciach, anonymne ju kontaktujú deti z celého Slovenska.

„Snažíme sa zachovávať anonymitu našich kontaktov, to znamená, že viem, odkiaľ je náš klient vtedy, keď nám to povie. Sme jedinou takouto poradňou, ktorá je určená pre deti z východného Slovenska. To je naše prirodzené pole pôsobnosti. Aj keď robíme nejaké kampane, rozdávame letáky alebo sa propagujeme, tak je to väčšinou na východe. Tu môžeme hádať, že sme zameraní na východ, ale, samozrejme, čo sa týka pôsobnosti, tak sme celoslovenskí,“ vysvetlil Lichner.

Problémy detí

Linka Detskej Dôvery denne rieši množstvo problémov. Ako povedal Lichner, pred 20 rokmi bola primárne založená ako poradňa pre deti, ktoré sú ohrozené násilím, prípade týraním, zneužívaním a zanedbávaním:

„To je stále to naše, kedy sa snažíme takýmto deťom pomôcť a poskytovať jednak krízovú intervenciu, jednak orientáciu v tom probléme, možnosti, ako to riešiť, či už priamo v rodine, alebo s najbližším sociálnym okolím, alebo s odborníkmi. Čo sa týka tých ďalších bežných komunikačných rozhovorov, kedy pomáhame s trávením voľného času, kedy sa deti potrebujú iba vyrozprávať alebo majú ťažší deň, kde ešte tie problémy nie sú až tak závažné. V súčasnosti je tu tiež veľmi veľká problematika šikanovania, kyberšikanovania, školských problémov.“

Časté otázky sa týkajú rodinných či súrodeneckých vzťahov, ale aj domáceho násilia. Tento rok bude linka cez leto prvýkrát pracovať v inom režime.

„Čo sa týka letných mesiacov, tak po minulé roky sme išli v takom obmedzenom režime, pretože tých kontaktov nebolo až toľko, aby tá poradňa fungovala v plnom režime. V súčasnosti je to ale tak, že toto je prvé leto, kedy ideme v bežnom režime tak, ako sme išli aj pred letom, aj v pandemickom období. Tu evidujeme takú potrebu toto leto fungovať v bežnej prevádzke,“ dodal Lichner.

Zvýšené množstvo podnetov a žiadostí o usmernenie počas koronakrízy prijala aj Kancelária verejného ochrancu detských práv. Na detského ombudsmana sa obracali predovšetkým rodičia, ktorí mali deti v striedavej starostlivosti. Naopak, deti sa najviac pýtali na otázky ohľadom školy, ktoré sa týkali zlých známok, vzťahov žiaka a učiteľa, vhodného správania, ale aj šikany.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre