Deviataci v týchto dňoch absolvujú prijímacie pohovory na stredné školy

SlovenskoSpravodajstvo

Na väčšine škôl pozostávajú zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky.

Na celom Slovensku sa dnes (13.5.) začali prijímacie skúšky na stredné školy, ktoré sa uskutočnia aj vo štvrtok (16.5.). V aktuálnom školskom roku je na základných školách takmer 39-tisíc deviatakov. Prijímacie skúšky okrem toho absolvuje aj časť žiakov piatych ročníkov základných škôl. Ako informovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, stredné školy ponúkajú približne 54-tisíc voľných miest. Na gymnáziá môže ísť študovať takmer 2600 študentov. „Prieskum záujmu žiakov ukázal, že najviac z nich by sa chcelo dostať na stredné odborné školy bez prívlastku a na gymnáziá. Ďalej nasledovali obchodné akadémie, stredné odborné školy technické a stredné zdravotnícke školy,“ uviedol rezort školstva.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Prijímacie skúšky, ktoré na väčšine škôl pozostávajú zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky, musia absolvovať deviataci, ktorí si vybrali odbor s maturitou. Odborné školy môžu testy zamerať aj na overenie vedomostí aj z iných predmetov, ako sú napríklad fyzika, chémia, prírodopis či cudzie jazyky. „Bez prijímacích skúšok môžu školy prijať iba tých žiakov, ktorí v Testovaní 9-2019 dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 percent. O takomto spôsobe prijatia na štúdium rozhoduje riaditeľ strednej školy,“ dodal rezort školstva.

Pri rozhodovaní o prijatí sa tiež zohľadňuje, či je uchádzač úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza. Výsledky prijímacích skúšok musí škola zverejniť na svojej výveske do troch dní odo dňa konania druhého termínu.

Stredné školy v spolupráci so zamestnávateľmi ponúkajú uchádzačom o štúdium aj vstup do duálneho systému vzdelávania. Pre školský rok 2019/2020 je vytvorených viac ako 5000 miest v tomto systéme, pričom tento počet ešte nie je konečný.

V prípade, ak žiak nebol prijatý na žiadnu strednú školu, môže si podať ešte jednu prihlášku na školu, ktorá prijíma v druhom kole. O vypísaní druhého kola prijímacích skúšok musí rozhodnúť riaditeľ školy najneskôr 6. júna a samotné prijímacie skúšky sa potom uskutočnia 18. júna.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre