Dnes si pripomíname 100. výročie podpisu Trianonskej mierovej zmluvy

EurópaHistoricKE

Za Československo podpísali Trianonskú mierovú zmluvu minister zahraničných vecí Eduard Beneš a mimoriadny vyslanec v Londýne Štefan Osuský.

Písal sa 4. jún 1920. Vo Versailles bola podpísaná mierová zmluva, ktorá ukončila dvojročný zložitý proces vyčleňovania územia Slovenska z Uhorska a jeho integrácie do Československej republiky. My si dnes priblížime niekoľko faktov o Trianone a aj to, ako reagovala košická dobová tlač na tento míľnik v dejinách strednej Európy.

Foto
Príchod delegátov Maďarska - Ágosta Benárda a Alfréda Drasche-Lázára do Grand Trianonu / HistoricKE

Otázka nastolenia mieru a poriadku v Európe, spoločne s otázkou práv národov na sebaurčenie sa v roku 1919 stali jednými z hlavných tém počas konania Mierovej konferencie v Paríži. Jednou z piatich zmlúv, ktoré vznikli v rámci Parížskej mierovej konferencie, bola Trianonská mierová zmluva podpísaná 4. júna 1920 v zámku Grand Trianon, ktorý sa nachádza v rámci slávneho panstva Versailles neďaleko Paríža. Zmluva ukončovala vojnu medzi Maďarskom ako nástupníckym štátom Rakúsko-Uhorska a víťaznými spojeneckými vojskami a formálne potvrdila nové hraničné vymedzenie tak, ako bolo definované pri vzniku prvej Československej republiky 28., resp. 30. októbra 1918.

Maďarsku na jej základe ostalo len takmer 30 percent veľkosti predtrianonského územia a takmer 40 percent z pôvodného počtu obyvateľov. Oblasti, ktoré boli pridelené iným krajinám, mali väčšinovo obyvateľstvo ne-maďarského pôvodu, aj keď je potrebné poznamenať, že viac ako tri milióny Maďarov ostali na základe zmluvy mimo Maďarska.

Z desiatich najväčších miest predvojnového Uhorska bolo päť priradených k iným štátom, jedným z nich boli aj Košice. Maďarsko takisto stratilo prístup k moru, ktoré malo predtým prostredníctvom dnešného mesta Rijeka v Chorvátsku. Zmluva zároveň určovala najvyšší možný počet vojakov slúžiacich v maďarskej armáde (35-tisíc).

Foto
Ako informovali košické noviny Slovenský východ o podpísaní Trianonskej mierovej zmluvy. SV, 6.6.1920 / HistoricKE

Medzi krajiny, ktoré dostali časť území a obyvateľstva, patrili Rumunsko, Československo, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov Prvá Rakúska republika. Jedným z hlavných bodov tejto mierovej zmluvy bolo sebaurčenie ľudí, ako pokus dať nemaďarským národom šancu na utvorenie vlastných národných štátov. Na dôvažok muselo Maďarsko platiť svojim susedom vojnové reparácie.

O podmienkach zmluvy sa s maďarskou delegáciou nerokovalo, podmienky im boli nadiktované a predstavitelia maďarskej vlády nemali inú možnosť, ako ich prijať. Za Československo podpísali Trianonskú mierovú zmluvu minister zahraničných vecí Eduard Beneš a mimoriadny vyslanec v Londýne Štefan Osuský.

Foto
Slovenský východ, 6.4.1920 / HistoricKE

Maďarsko získalo časť stratených území pred druhou svetovou vojnou späť v rámci prvej a druhej Viedenskej arbitráže a Mníchovskej dohody, no po skončení vojny bolo prakticky všetky nadobudnuté územia nútené vrátiť. Súčasné hranice Maďarska, až na niekoľko výnimiek sú také, ako boli naznačené v Trianonskej mierovej zmluve.

Foto
Úryvok z článku Slovenského východu zo dňa 8.6.1920 / HistoricKE

Podpísali Maďarský mier

Smútok národného zhromaždenia. Vyhlásenie štatária v Budapešti.

Pariž, 4. júna. Dnes poobede o štvrtej bola podpísaná mierová zmluva

Mierová zmluva bola podpísaná vo versailskom Veľkom Trianone. Delegáti spojencov sa usadili okolo stola v tvare podkovy. O štvrtej prijali maďarských delegátov, ktorí si prisadli na pravom konci stola pri zástupcoch z Česko-Slovenska. Premiér Millerand vyhlásil, že mierová zmluva, ktorá sa má podpísať, je rovnaká ako tá, ktorá bolo odovzdaná maďarskej delegácii 3. mája. Maďarskí delegáti boli  vyzvaní na podpis, Bénárd a Drasche Lazár pristúpili k stolu, na ktorom ležala a podpísali ju. Dokument bol následne podpísaný spojeneckými zástupcami. Týmto sa akt uzavrel.

06 Kassai Napló, 05. 05. 1920

Foto
itulná strana knihy, ktorá opisuje osud Maďarov v Československu v rokoch 1918-1938 a bola vydaná v roku 1939. Niesla názov Od Trianonu po Košice / HistoricKE

Autor: HistoricKE

Komentáre