Dnes si pripomíname sviatok Sedembolestnej Panny Márie

SlovenskoZaujímavosti

Jej uctievanie má na Slovensku dávnu tradíciu.

Katolíci si dnes pripomínajú sviatok Sedembolestnej Panny Márie, patrónky našej krajiny. Zákonom Národnej rady SR bol tento deň vyhlásený za deň pracovného pokoja.

V liturgickom kalendári je zaznamenaný ako záväzná spomienka. Ale na Slovensku, ako v jedinej krajine na svete, je ustanovený za slávnosť. Vyplýva to z dávnej tradície uctievania Matky Božej, ku ktorej sa veriaci na Slovensku po stáročia modlili najmä v ťažkých časoch.

V tento deň si veriaci pripomínajú sedem bolestí Panny Márie. Prvou bolesťou je proroctvo Simeona o meči, ktorý aj jej prebodne srdce, druhou útek Márie a Jozefa s dieťaťom Ježišom do Egypta, treťou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, štvrtou stretnutie Márie so synom na krížovej ceste, piatou je pohľad Márie na ukrižovanie a smrť Ježiša, šiestou prijatie mŕtveho Ježiša do matkinho náručia a napokon siedmou bolesťou je uloženie Ježiša do hrobu.

Foto
Sedembolestná Panna Mária je uctievaná ako patrónka Slovenska / TASR

Prvýkrát sa o tomto sviatku hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom v roku 1412. Pápež Pavol VI. v roku 1964 potvrdil starobylosť kultu Panny Márie Sedembolestnej ako hlavnej patrónky Slovenska a vyhlásil šaštínsky chrám Sedembolestnej za baziliku minor. Každoročne ho v rámci celonárodnej púte navštívi 20-tisíc veriacich.

Začiatky putovania veriacich do Šaštína siahajú do roku 1564, keď Angelika Bakičová, manželka grófa Imricha Czobora, majiteľa šaštínskeho panstva, dala zhotoviť sochu Sedembolestnej ako splnenie sľubu za vypočutie v rodinných trápeniach. S manželom mala spory, ktoré vyvrcholili tým, že ju na jednej spoločnej ceste nechal vyhodiť z koča. O pomoc prosila práve pri jej obraze. Sochu uložili k verejnej úcte do trojhrannej kaplnky, ktorá stojí v Šaštíne dodnes.

 

Zdroj: TASR

Komentáre