Do lavíc sa počas leta vrátili aj desiatky žiakov z dolného Zemplína

VýchodSpravodajstvo

Zopakovali si učivo, ktoré si neosvojili dostatočne kvôli dištančnej výučbe.

Rezort školstva sa rozhodol zmierniť dopady pandémie aj projektom letné školy. Výučba počas leta mala pomôcť žiakom i študentom upevniť si vedomosti, ktoré počas školského roka ohrozilo dištančné vyučovanie. V Michalovciach sa do projektu zapojila ZŠ na Krymskej ulici. Do lavíc sa vrátilo 55 detí, pričom vzdelávanie trvalo päť dní v dvoch krátkych a troch dlhých cykloch.

„Pre žiakov prvého stupňa v dlhom cykle pripravili učiteľky aktivity na upevňovanie učiva zábavnou formou. Rozvíjali komunikačné spôsobilosti, matematické zručnosti, čitateľskú gramotnosť a pohybové aktivity, do ktorých sa zapojili aj futbalisti MFK Zemplín Michalovce. Žiaci absolvovali dopravnú výchovu na dopravnom ihrisku v Sobranciach a navštívili Gitarové múzeum. Základná škola na tento projekt dostala dotáciu vo výške 4200 eur,“ uviedla pre Rádio Košice Mária Stričková z michalovskej radnice.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Žiaci na druhom stupni si zopakovali učivo, ktoré si neosvojili dostatočne počas uplynulého školského roka. Navštívili aj Hvezdáreň, Zemplínske múzeum či Viniansky hrad. Do letnej školy sa aj v Trebišove zapojila len jedna ZŠ, a to na ulici Ivana Krasku. Išlo o 90 detí z prvého stupňa, ktoré pochádzajú z rómskej komunity a zo sociálne znevýhodneného prostredia. Hovorkyňa mesta Trebišov Martina Mištaničová skonštatovala, že práve tieto deti mali sťažený prístup k dištančnému vzdelávaniu:

„Činnosť učiteľov bola zameraná najmä na rozvoj komunikačných zručností žiakov a opakovanie vedomostí z matematiky. Tieto kľúčové oblasti boli rozvíjané prierezovo, s ostatnými vyučovacími predmetmi pre dané ročníky a systematicky na seba nadväzovali.“

Napriek mnohým aktivitám však nemôžeme hovoriť o dostatočnej náhrade vzdelávania, ktoré deti nezískali počas školského roka, čo potvrdila aj Mištaničová:

„Letné školy pre krátkosť svojho trvania nemohli byť náhradou doučovania ani kompenzáciou vzniknutých nedostatkov. Boli však motivačným štartom pre túto skupinu žiakov. Dotácia z ministerstva bola poskytnutá vo výške 3600 eur.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre