Do Logickej olympiády pre najmenších sa zapojilo vyše 6400 detí

PrešovZaujímavosti

Súťažiaci museli splniť osem úloh.

Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity (PF PU), Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, Súkromná základná škola DSA v Prešove a mesto Prešov zorganizovali siedmy ročník Logickej olympiády pre najmenších. Tento rok sa do nej zapojilo 6411 detí z 331 materských škôl vrátane účastníkov z Českej republiky. Táto intelektuálna súťaž podporuje rozvoj logického myslenia detí predškolského veku a rozvíja logické myslenie a zručnosti, ktoré budú deti potrebovať v škole.

„Obsahom zápolenia je previerka jednoduchých logických funkcií, tvorenia pojmov, dobrej pamäti, počítania a precvičovania jemnej motoriky detí predškolského veku. Teda zručností potrebných na úspešné zvládnutie vyučovacích predmetov počas povinnej školskej dochádzky,“ skonštatoval interný doktorand na PF PU a jeden z odborných garantov súťaže Ľuboš Lukáč.

Logická olympiáda pre najmenších v duchu motta Súťažíme, ale neprehrávame sa uskutočnila od 18. apríla do 1. júna. Lukáč vysvetlil, že súťažiaci museli splniť osem logických úloh:

„Olympiáda sa realizovala v réžii zaregistrovaných materských škôl písomnou formou alebo spoločným riešením úloh v kolektíve detí, napríklad pri počítači či interaktívnej tabuli.“

Foto
Logická olympiáda pre najmenších sa uskutočnila v duchu motta Súťažíme, ale neprehrávame / Materská škola, Malinovského 874, Krupina

„Vyhlasovateľ súťaže poskytol zaregistrovaným materským školám testovací súbor logických úloh a certifikát o absolvovaní Logickej olympiády pre najmenších v elektronickej podobe. Predškoláci načreli do sveta logiky, abstraktného myslenia, hľadania súvislostí a precvičovania jemnej motoriky,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková.

Deti sa vďaka riešeniu logických úloh učia komunikovať či vyjadrovať svoj názor. Zároveň to podporuje ich prácu v skupine a umožňuje prezentovať logické myslenie. Organizátori nabádajú súťažiacich, aby rozmýšľali aj netradične a svoje riešenie musia aj zdôvodniť. V porovnaní s predchádzajúcim ročníkom pribudlo takmer 2500 detí, pričom do ďalších ročníkov by sa mohli zapojiť aj súťažiaci z iných európskych krajín.

Logické úlohy sú sprístupnené verejnosti. Lukáč doplnil, že každý rodič môže vďaka nim otestovať svojich predškolákov:

„Stačí vytlačiť súťažné úlohy, prečítať zadanie každej z úloh a po určení odpovede dieťaťom sa pýtať na logické zdôvodnenie odpovede.“

Komentáre