Do Nechválovej Polianky sa prihlásili osoby na trvalý pobyt, aby ovplyvnili voľby starostu

VýchodSpravodajstvo

Súd ich vyhlásil za neplatné.

Najvyšší správny súd jednomyseľne rozhodol, že februárové voľby starostu obce Nechválová Polianka v okrese Humenné sú neplatné. Jeho rozhodnutie je konečné. O preskúmanie zákonnosti požiadal neúspešný kandidát.

„Na základe vykonaného dokazovania dospel volebný senát k záveru, že bezprostredne pred voľbami starostu sa účelovo prihlásil na trvalý pobyt kritický počet osôb zodpovedajúci rozdielu získaných hlasov medzi žalobcom a žalovaným. Všetci novo-prihlásení voliči sa pritom zúčastnili volieb a platne odovzdali svoj hlasovací lístok,“ zdôvodnil súd.

Foto
Ilustračná fotografia / Obec Nechválová Polianka

Volebný senát doplnil, že účelové prihlásenie sa na trvalý pobyt bolo realizované s cieľom ovplyvniť volebný výsledok.

Vo voľbách pôvodne zvíťazil Tibor Sisák so ziskom 53 hlasov. Neúspešný kandidát Vladimír Megela získal 48 hlasov.

Žalobca sa môže na Najvyššom správnom súde domáhať vydania rozhodnutia o neústavnosti alebo nezákonnosti napadnutých volieb, a tým zabezpečiť slobodnú súťaž politických síl.

 

Zdroj: TASR

Komentáre