Do škôlok budú prijaté len zaočkované deti

SlovenskoSpravodajstvo

Výnimkou sú tie, ktoré nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu, resp. sú proti nákaze imúnne.

Výbor pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Národnej rady Slovenskej republiky (NR) dnes (10.10.) schválil návrh zákona, podľa ktorého by do predškolského zariadenia mohlo byť prijaté len dieťa s povinným pravidelným očkovaním zodpovedajúcim príslušnému veku podľa očkovacieho kalendára. Členovia výboru odobrili návrh s pozmeňujúcim návrhom predsedu Ľubomíra Petráka, ktorý upravuje niektoré pojmy tak, aby nebol v rozpore so zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

Novelu zákona predložil rezort zdravotníctva, pričom ráta aj s tým, že by do predškolských zariadení mohli byť prijaté aj deti s potvrdením od ošetrujúceho lekára, že sú proti nákaze imúnne alebo nemôžu byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. „Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike vzhľadom na odborné poznatky a skúsenosti vychádzajúce z epidemiologickej praxe s cieľom posilnenia akcieschopnosti Slovenskej republiky na úseku ochrany zdravia obyvateľstva pred prenosnými ochoreniami,“ uviedli predkladatelia.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Kolektívne zariadenie podľa novely vytvára podmienky, ktoré uľahčujú zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si ochranu. Ministerstvo zdravotníctva chce vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu zaviesť povinnosť pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných na tento účel. Návrh zákona tiež vypúšťa skutkovú podstatu priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre