Do takzvanej nárazníkovej zóny afrického moru ošípaných budú zaradené aj okresy Snina a Sobrance

VýchodSpravodajstvo

Regionálne veterinárne a potravinové správy na Zemplíne vydali pre chovateľov upozornenia či povinnosti.

Na Zemplíne sa v súvislosti s výskytom afrického moru ošípaných (AMO) realizujú viaceré opatrenia. Regionálna veterinárna a potravinová správa (RVPS) vo Vranove nad Topľou vydala upozornenie, tá v Michalovciach nariadila drobnochovateľom povinnosti. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ŠVPS SR) včera (12.8.) zaktualizovala vývoj situácie s AMO.

RVPS Michalovce na základe toho upovedomila obce v takzvanom pásme pozorovania o potrebe zvýšenej ostražitosti a povinnostiach drobnochovateľov. V okrese Michalovce sú nimi Beša, Budince, Čičarovce, Ižkovce, Kapušianske Kľačany, Malčice, Maťovské Vojkovce, Petrikovce, Ptrukša, Ruská, Veľké Raškovce, Veľké Slemence a mesto Veľké Kapušany. Drobnochovatelia ošípaných, ktorí tam žijú, sú povinní nahlásiť každú uhynutú alebo chorú ošípanú. Rovnaká povinnosť sa vzťahuje aj pri nahlasovaní zabíjačky. V obciach zároveň platí prísny zákaz premiestňovania ošípaných bez vedomia RVPS. Za jeho porušenie hrozí chovateľom pokuta vo výške tisíc eur.

Foto
Preventívna likvidácia ošípaných v obci Somotor  / TASR

Ako uviedol riaditeľ RVPS Vranov nad Topľou Peter Sabo, samosprávy vo svojej pôsobnosti informovali o potrebe zvýšenej pozornosti a dôsledného dodržiavania opatrení proti zavlečeniu AMO do chovov. Napriek tomu, že okres Vranov nad Topľou sa nenachádza v pásme pozorovania, RVPS však zverejnila upozornenie v súvislosti s AMO.

Paulína Kojnok z Kancelárie ústredného riaditeľa ŠVPS SR informovala, že do takzvanej nárazníkovej zóny AMO budú zaradené aj okresy Snina a Sobrance. Vydané opatrenia budú platiť pre chovateľov ošípaných aj pre užívateľov poľovných revírov. Kojnok upozornila, že mimoriadne dôležitý je u diviakov monitoring a to, či už ide o odlovené, alebo uhynuté kusy.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre