Do zahraničia chce odísť po vysokej škole štvrtina študentov

KošiceSpravodajstvo

Najviac je tých, ktorí sa rozhodli študovať ďalej od domova.

Takmer štvrtina vysokoškolákov plánuje po skončení štúdia odísť do zahraničia na viac ako rok alebo natrvalo. Potvrdil to aj výskum, ktorý realizovala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. Aké sú najčastejšie dôvody odchodu, priblížila spoluautorka projektu Marta Kulanová:

„Dôvody, ktoré najčastejšie udávajú ako atraktívne pre odchod, sú predovšetkým kariérne možnosti v zahraničí, možnosť precvičovať si jazyk, a potom aj možnosti kvalitnejšieho vzdelania v zahraničí. Z východu chcú odísť najviac tí, ktorí už študujú na západe Slovenska, pričom vysokoškolskí študenti z východu, ktorí zároveň študujú v Košiciach, chcú v porovnaní s nimi menej odísť,“ uviedla Kulanová.

 

Foto
Odchod do zahraničia zvažujú najmä muži (ilustračné foto) / TASR

Ako dodala, práve toto môže naznačovať , že študenti, ktorí sa rozhodli študovať ďalej od svojho domova, môžu mať vyšší zámer v budúcnosti emigrovať zo Slovenska do zahraničia. Väčší záujem o odchod zo Slovenska však prejavili vo výskume muži.

„Muži si viac dôverujú, že odchod do zahraničia zvládnu. Ale sú rozdiely v tom, aké faktory pôsobia na ženy a na mužov, či chcú odísť alebo ostať. Ženy viac pociťujú pocity zakorenenosti, ktoré ich viac lákajú k tomu, aby zostali doma. Pričom pre mužov sú dôležitejšie kariérne možnosti v zahraničí, možnosť presadiť sa v novom prostredí,“ skonštatovala Kulanová.

Naopak silné rodinné väzby uviedli študenti ako najčastejší dôvod, pre ktorý chcú na Slovensku ostať. Do výskumu sa zapojilo 500 vysokoškolákov z 18 slovenských univerzít.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre