Dobová tlač spred sto rokov: Atentát na ministra Udržala pri Košiciach

KošiceHistoricKE

Výstrel na automobil. Prenasledovanie páchateľa!

V dnešnom článku sa pozrieme na to, čomu sa venovali košické noviny presne pred sto rokmi, teda 3. novembra 1922. V slovenskom denníku Slovenský východ aj v maďarskom Kassai Napló zarezonovala hlavne návšteva ministra Udržala v Košiciach, pritom auto, v ktorom cestoval z Trebišova do Košíc, zasiahli dve guľky od neznámeho útočníka.

Foto
O živote a pôsobnosti významného českého štátnika vyšla v roku 2017 kniha od autorov Rokoský, Urban a kol. / HistoricKE

Minister Národnej obrany Udržal a náčelník hlavného štátu Mittethauser odcestovali 1. novembra ráno z Užhorodu do Košíc. Cestou sa zastavili v Trebišove, kde sa konala prehliadka vojenskej posádky.

„Keď cestoval minister Udržal a generál Mittelhauser z Trebišova do Košíc, asi 8 až 9 km pred Košicami, dva km pred policajným rayonom košickým, bolo počuť z ľavej strany 2 rany rýchle za sebou a šofér automobilu, v ktorom sedel minister Udržal a generál Gajda, postrehol náraz akéhosi telesa na bočnú stenu automobilu. Prehliadkou automobilu bolo zistené, že na automobil bola vypálená strelná rana, ktorej projektil urobil na vonkajšej stene automobila značne veľkú dieru. Podľa veľkosti tohoto otvoru sa súdi, že rana bola vypálená z dajakej guľovnice. Polícia a četníctvo zahájilo hneď pátranie po páchateľoch a podľa určitých okolností sa zdá, že pátranie je na pravej stope.“ Slovenský východ, 3. november 1923

Foto
Pohľad na Košice, Šrobárovú ulicu z roku 1922  / HistoricKE

Maďarské noviny informovali o celom incidente o niečo podrobnejšie (prinášame preklad článku):

„Minister Udržal sedel s generálom Gajdom v jednom aute. Asi osem až deväť kilometrov od Košíc, dva kilometre od začiatku obvodu policajného oddelenia Košíc, pravdepodobne v lese pri Vyšnom Olčváre, zazneli dva výstrely. V aute sediaci ani nepomysleli na dva výstrely, ale mysleli si, že na aute praskla pružina, ktorá to spôsobila a pokojne pokračovali v ceste. O jednej hodine poobede dorazil minister so svojím sprievodom do Košíc, kde ho vojenské orgány slávnostne prijali a až po príchode si uvedomili, že v malom lese sa skutočne odohral atentát. Vodič preskúmal auto a na vnútornej čalúnenej stene auta našiel dva výstrely. Dve guľky urobili dosť veľkú dieru v stene auta a podľa zistenia vyšetrovania bolo len veľké šťastie, že minister alebo generál neboli vážne zranení.“ Kassai Napló, 3. november 1922

Foto
O priebehu „panichídy za mŕtvych“ informoval denník Slovenský východ, 3. november 1922 / HistoricKE

Do Košíc šťastne pricestovali vzácni hostia o 13.00 hod. Na hraniciach divíznej oblasti košickej hlásil sa hosťom dívizionár generál Gajda, v Košiciach pred budovou vojenského veliteľstva posádkový veliteľ, plukovník Horák a vojenskí činitelia, ktorí mali službu. Po hlásení si hostia prezreli čestnú rotu, ktorá sa dostavila s práporom pešieho pluku číslo 14 a hudbou pešieho pluku číslo 32. Za civilné úrady uvítali hosťov zástupcovia župného úradu, policajného riaditeľstva, tabule, sedrie a štátneho zastupiteľstva, poštovného riaditeľstva, finančného riaditeľstva, železničného riaditeľstva a ďalších.

Odpoludnia sa zúčastnil minister Udržal a generál Mittelhauser panichídy za padlých a zomrelých vojakov vo vojne. O 16.45 hod. odcestovali obaja hostia rýchlovlakom do Prahy. Na nádražie ich doprevádzali za vojenské úrady divizionár generál Gajda a brigádnik plukovník Horák, za úrady civilné županský poradca Bulla a policajný riaditeľ, ministerský radca Klíma.

Na záver si priblížme ešte stručne osobnosť Františka Udržala (3. január 1866 Dolní Roveň † 24. apríl 1938 Praha). Tento štátnik prvej republiky bol blízky človek prezidenta Masaryka, dlhoročný minister národnej obrany a v rokoch 1929 – 1932 predseda vlády ČSR. Po máji 1945 sa však vytratil z verejného povedomia, aj keď sa podstatne zaslúžil o „budovanie štátu.“

Foto
František Udržal  / HistoricKE

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre