Dobrovoľníci pravidelne monitorujú zdravotný stav klientov Oázy. Chcú pomáhať aj v uliciach Košíc

KošiceSpravodajstvo

Diagnostika odhalila problémy s vysokým krvným tlakom či s obličkami.

Jednou z najrizikovejších skupín v súvislosti s pandémiou COVID-19 sú aj ľudia bez domova či na okraji spoločnosti. Útulky pre bezdomovcov boli počas koronakrízy na istý čas uzavreté, a to z dôvodu zamedzenia šírenia nákazy. Dobrovoľníci z viacerých organizácií začali s pravidelným monitorovaním zdravotného a sociálneho stavu klientov útulku a nocľahárne neziskovej organizácie Oáza – nádej pre nový život v Bernátovciach.

„Chceli sme hlavne vedieť, aký je zdravotný stav ľudí bez domova. Spájalo sa to aj s testovaním na COVID-19. Vznikla iniciatíva, kedy sa spojil profesor Krčméry so svojím tímom z Vysokej školy sv. Alžbety, občianske združenie Equita z Bratislavy, s ktorými spolupracujeme a my ako Nadácia DEDO v Košiciach a ponúkli sme takúto službu Oáze v Bernátovciach,“ uviedla pre Košice Online manažérka pre rozvoj Nadácie DEDO Alena Vachnová.

Foto
Zdravotný skríning v Oáze / facebook.com/nadaciadedo

Cieľom skríningu je to, aby aj ľudia bez domova začali využívať všeobecnú zdravotnú starostlivosť a absolvovali odborné vyšetrenia u lekárov. Ako povedala Vachnová, diagnostika u klientov Oázy potvrdila aj problémy s obličkami, s trávením, zníženou mierou výživy či s duševnými poruchami:

„V úvode sme sa zamerali práve na zber údajov o zdravotnom a sociálnom stave ľudí bez domova, ktorí žijú v Oáze v Bernátovciach. Podozrenie bolo na to, že tam môže byť vysoká miera hypertenzie, čiže vysokého tlaku u týchto klientov, prípadne cukrovky alebo ďalších chronických ochorení, to sa aj potvrdilo. Sú to ľudia, ktorí trpia viacerými chronickými chorobami naraz, ktoré môžu byť aj dlhodobo neliečené.“

Pravidelné skríningy a správne nastavená liečba pomáhajú zlepšiť zdravotný stav klientov Oázy, čo potvrdila aj Vachnová:

„Pacienti prejavili veľký záujem o skríning aj pri opakovaných návštevách, veľmi dobre spolupracujú. Pri pacientoch, ktorým bola diagnostikovaná hypertenzia a začali brať lieky, tak ich stav sa veľmi zlepšil.“

Dobrovoľníci plánujú aj naďalej realizovať pravidelné skríningy zdravotného stavu bezdomovcov. V prípade dostatočného počtu zdravotníkov chcú pomáhať aj v ďalších útulkoch v Košiciach a začať s prácou v uliciach, kde žijú ľudia bez domova.

„Postupne začíname budovať lokálne kapacity, ktoré by nám umožňovali s touto starostlivosťou prichádzať nielen občasne, ale aj prostredníctvom medikov či zdravotníkov z Košíc alebo okolia, pretože je potrebné, aby táto pomoc bola poskytovaná dlhodobo,“ dodala Vachnová s tým, že s prácou v teréne v prípade záujmu môžu pomôcť ďalší lekári, medici či zdravotníci, ktorí by sa podieľali na tom, aby zdravotná starostlivosť bola dostupná aj pre ľudí na okraji spoločnosti.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre