Dočasné mostné provizórium za obcou Mokrance nahradí nový most

VýchodSpravodajstvo

Výstavba má trvať 6 mesiacov.

Košický samosprávny kraj začína s výstavbou mosta, ktorý vedie cez potok Čečanka za obcou Mokrance. Na mieste je od apríla osadené mostné provizórium, ktoré slúži motoristom na prejazd až do ukončenia výstavby mosta.

„Po úspešnom ukončení verejného obstarávania sme podpísali zmluvu s víťazným zhotoviteľom. Po splnení administratívnych úkonov môže začať so stavebnými prácami. Predpokladaná hodnota realizácie diela je vyše 509-tisíc eur a dĺžka výstavby od odovzdania staveniska zhotoviteľovi by mala trvať 180 pracovných dní od odovzdania staveniska,“ vyjadril sa predseda KSK Rastislav Trnka.

Foto
Súčasné dočasné premostenie je dlhé 19 metrov a široké 3,5 metra / KSK

Zrealizované tak bude hĺbkové zakladanie a zaťažovacie skúšky mikropilót. Dôjde tiež k vytvoreniu sa základových pásov, opôr, krídel a úložných prahov, a tiež novej nosnej konštrukcie z mostných prefabrikátov.

Súčasťou prác je aj vybudovanie odvodnenia rubu opôr a prechodovej oblasti, osadenie nových ríms a zvodidiel. Upraví sa tiež koryto čečanského potoka a cesta bude upravená v rozsahu 25 metrov pred a za mostným objektom.

Súčasné dočasné premostenie je dlhé 19 metrov a široké 3,5 metra. Motoristi ho môžu využívať až do ukončenia výstavby nového mostu, následne sa odstráni a dotknuté územie sa upraví do pôvodného stavu.

Komentáre