DOD košických univerzít budú mať netradičnú formu

KošiceZaujímavosti

Program sa presunie do online prostredia.

Košické univerzity si pre uchádzačov o štúdium pripravili dni otvorených dverí (DOD). Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu a prijaté opatrenia sa tentoraz uskutočnia online formou. DOD na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) sa uskutoční v piatok 5. februára.

„Opatrenia proti šíreniu pandémie koronavírusu zmenili tohtoročnú formu DOD podobne, ako sa zmenila prezenčná forma výučby na dištančnú. Prostredníctvom online vysielania sa budú môcť dozvedieť všetky informácie, ktoré v minulých rokoch získali pri osobnej návšteve na univerzite. Na UVLF sa v novom akademickom roku bude dať študovať v siedmich študijných programoch: všeobecné veterinárske lekárstvo; hygiena potravín; farmácia; kynológia; vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii; bezpečnosť krmív a potravín; trh a kvalita potravín,“ uviedla pre Košice Online hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková.

Foto
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach / TASR

DOD na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach odštartujú Lekárska a Prírodovedecká fakulta, a to už vo štvrtok 4. februára od 10.00 hod.

„Ďalšie DOD sa uskutočnia 5. februára na Ústave telesnej výchovy a športu, 12. februára na Filozofickej fakulte, 17. februára sa predstaví Fakulta verejnej správy a 2. marca uzavrie oficiálnu časť DOD Právnická fakulta UPJŠ,“ skonštatoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan s tým, že záujemcovia o štúdium sa môžu zúčastniť DOD prostredníctvom fakultných stránok na sociálnych sieťach. Technická univerzita v Košiciach tento rok nepripravuje virtuálny DOD.

Komentáre