Dokážu horolezci a ochrancovia prírody spolupracovať?

SlovenskoZaujímavosti

Horolezci sa snažia svoju záľubu spojiť s ochranou skalného vtáctva.

Horolezci, ktorí preferujú skalné lezenie môžu byť hrozbou pre stálych obyvateľov skál, brál a skalných previsov. Ide prevažne o rôzne druhy vtáctva, ktoré chcú v pokoji vychovávať svoje potomstvo. Odborníci z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku a členovia Slovenského horolezeckého spolku JAMES našli spôsob, ako si užívať obľúbený šport a zároveň prispievať k ochrane prírody.

Niektoré vtáky sú na prostredie skál viazané. V dutinách, na skalných policiach či pod prevismi nachádzajú hniezdne možnosti, ochranu pred predátormi a v okolitom prostredí i dostatok potravy. Tu je ich životný priestor už po veľmi dlhú dobu, mnohé sú podľa svojho typického biotopu dokonca pomenované, napríklad výr skalný či orol skalný. Potrebujú primerane veľké teritórium a sú extrémne citliví na vyrušovanie, najmä počas hniezdenia.

Vplyvom rozsiahlych zmien krajiny dochádza činnosťou človeka k úbytku prirodzeného prostredia, preto sú vtáčí obyvatelia skál odkázaní na to, čo ostalo. „Na rokovaniach o podmienkach ochrany druhov sme so skalolezcami našli spoločnú reč. Časom sa spolupráca prehĺbila. Nielen že rešpektujú nevyhnutné obmedzenia, ale pomáhajú nám pri monitoringu hniezdnych párov, priebehu hniezdenia a najnovšie dokonca i pri inštalácii hniezd,“ povedal Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

Foto
Orol Skalný / OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENSKU

„Stále viac našich členov si popri lezení všíma aj to, čo okolo nich lieta a niekedy aj škrieka. Rešpektujeme ochranu prírody – neporušujeme obmedzenia času ani lokalít. Chytilo nás to natoľko, že sme sa rozhodli dať nášmu záujmu nový rozmer. Vieme sa totiž dostať aj na neprístupné miesta, po konzultácii s dravčiarmi sme postavili niekoľko podložiek pre orliaky morské, jeden pár pri Dunaji tu už úspešne hniezdi. Tento rok sme už stihli vyčistiť policu v nečinnom kameňolome a dať tam hniezdnu podložku. Sme zvedaví, kto ju obsadí,“ povedal o spolupráci Vladimír Linek zo SHS JAMES.

„Je to pre nás obrovská pomoc, veľmi si takúto spoluprácu vážime. Človek prírodu využíva i ničí a je to opäť len človek, kto to môže napraviť. Krajina je miestom, kde v rovnakom priestore pôsobia a chcú uplatňovať svoje záujmy rôzne skupiny. Našim spoločným záujmom by malo byť nie podmaňovanie, ale ohľaduplné využívanie možností, aké nám príroda ponúka. Preto je stále viac dôležitá vzájomná empatia, rešpekt a spolupráca pri napĺňaní týchto hodnôt. Nám sa to so skalolezcami podarilo,“ uzavrel Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre