Doprava na prešovskej rýchlostnej ceste bola presmerovaná na novú trasu

PrešovSpravodajstvo

Aktuálne funguje v polovičnom profile.

Výstavba rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat a tunela Bikoš pokračuje aj naďalej. Doprava bola presmerovaná do novej trasy cesty prvej triedy v polovičnom profile, od čoho boli závislé viaceré nadväzujúce činnosti a stavebné objekty.

„Presmerovanie dopravy sme zrealizovali nedávno, doprava teraz vedie cez cestu I. triedy. Zrealizovali sme prekládku cesty I/68, pričom tento úsek je dlhý takmer 1,7 kilometra a cesta je navrhnutá ako štvorpruhová. Zatiaľ funguje v polovičnom profile,“ vysvetlila Národná diaľničná spoločnosť s tým, že stavebný ruch sa ozýva aj z ďalších objektov:

„Na mostoch realizujeme nosné konštrukcie a rímsy. Práce prebiehajú aj na zárubných múroch a montujeme už aj zábradlia. Na samotnej rýchlostnej ceste prebieha realizácia kanalizácie a podkladových a asfaltových vrstiev. Upravujeme tiež priestor pod mostami a potok Dzikov.“

tuneli Bikoš je hotové sekundárne ostenie. V západnej rúre sú dokončené chodníky a pripravuje sa povrch ostenia na náter, vo východnej rúre sa realizujú štrbinové žľaby, obrubníky a káblové trasy pod chodníkmi. Zároveň sa dokončujú terénne úpravy na južnom a severnom portáli. V pláne je výstavba vozovky v tuneli Bikoš, mostov a ich nosných konštrukcií a tiež podkladových a asfaltových vrstiev. Rýchlostná cesta R4 bude tvoriť severný obchvat mesta Prešov, pričom termín ukončenia projektu je stanovený na budúcoročné leto.

Komentáre