DSA v Trebišove ponúka kvalitné vzdelávanie vo vynovených priestoroch s moderným vybavením

VýchodSpravodajstvo

Investícia vo výške viac ako milión eur priniesla viacero pozitívnych zmien.

Stredná odborná škola (SOŠ) v Trebišove v roku 2015 zmenila svojho zriaďovateľa. Stala sa tak prvou strednou školou v sieti slovenskej vzdelávacej spoločnosti Deutsch-Slowakische Akademien (DSA), ktorá patrí do portfólia nemeckého vzdelávacieho koncernu EBG so sídlom v Magdeburgu. DSA je najväčším súkromným zriaďovateľom materských, základných a stredných škôl na Slovensku.

„Stáli sme pred neľahkou úlohou, ako spraviť zo školy v dezolátnom materiálno-technickom stave kvalitnú školu 21. storočia,“ uviedol predseda predstavenstva DSA Marek Nikel.

Havarijný stav budovy si vyžiadal investíciu vo výške viac ako milión eur. Tieto finančné prostriedky boli využité nielen pri modernizácii objektu, ale aj pri skvalitňovaní vyučovacieho procesu. V rámci investície boli napríklad vymenené 50-ročné neizolované okná.

Foto
Súkromná stredná odborná škola v Trebišove / DSA

Zo zmluvy medzi DSA a Košickým samosprávnym krajom vyplývala úloha zachovať zamestnanosť a rozvíjať školu aj v technických študijných odboroch. V nadväznosti na skúsenosti materskej nemeckej firmy EBG sa začala prosperita študijného smeru učiteľstvo pre materské školy. Rozvíjanie praxe sa dosiahlo aj užším prepojením na mestské a obecné materské školy. V areáli školy zároveň vznikla vlastná škôlka.

Foto
Porovnanie stavu budov pred a po rekonštrukcii / DSA

Stredoškoláci môžu študovať aj v odboroch biotechnológia a farmakológia či technik vodár – vodohospodár. Rozhodne ocenia nielen zmenu v obsahu vzdelávania, ale aj technické vybavenie. Súkromná SOŠ DSA v Trebišove zriadila Centrum excelentnosti pre vodárenské profesie, čím sa stala najlepšie vybavenou SOŠ pre štúdium v tomto odvetví.

Galéria k článku

Na pozemku školy sa nachádza nová moderná výučbová hala, ktorá je vybavená najmodernejšími technológiami používanými v praxi. Študenti majú k dispozícii aj výučbový polygón, ktorý je priamo v hale či vonkajší polygón s rozlohou 1200 metrov štvorcových pod zemou, ktorý umožňuje simuláciu 30 rôznych porúch na potrubí. Oba sú vybavené najmodernejšími armatúrami a poskytujú reálnu výučbu v podmienkach praxe. Všetky tieto študijné odbory sú bezplatné.

DSA v Trebišove plánuje aj naďalej modernizovať vyučovací proces. V spolupráci s partnerskou sieťou EBG chce prejsť k čiastočne digitálnemu obsahu vzdelávania. Škola má v súčasnosti vyše 400 študentov denného aj pomaturitného štúdia a patrí medzi popredné školy, ktoré rozvíjajú duálne vzdelávanie. Trebišovská DSA formuje odborníkov pre prax a pripravuje žiakov na štúdium na vysokej škole.

Komentáre