Ekológovia z Prešovskej univerzity vyšľachtili novú odrodu maku siateho s názvom Azurit

PrešovZaujímavosti

V porovnaní s registrovanými odrodami má lepšie parametre úrody a kvality.

Pracovníci Katedry ekológie Fakulty humanitných a prírodných vied (FHPV) Prešovskej univerzity (PU) v Prešove sa niekoľko rokov zaoberajú výskumom biodiverzity špeciálnych druhov rastlín. Ekológovia PU pod vedením Jozefa Fejéra vyšľachtili a registrovali novú odrodu maku siateho s názvom Azurit. V porovnaní s registrovanými odrodami má lepšie parametre úrody a kvality.

„Azurit sa vyznačuje stabilnou a vyššou úrodou semena s vyššou hmotnosťou tisíc semien v porovnaní s kontrolnými odrodami (Opal a Major). Makové semeno má lepšie senzorické vlastnosti vyznačuje sa peknou svetlomodrou farbou s veľmi dobrou farebnou vyrovnanosťou. Vyšší obsah oleja v semene je predpokladom lepších chuťových vlastností, a teda vhodnosti využitia na potravinárske účely,“ uviedol Fejér s tým, že nová odroda je jedným z výsledkov projektu Rastliny maku siateho produkujúce semeno s lepšími vlastnosťami pre potravinársky priemysel, ktorý sa realizoval v rokoch 2011 – 2014.

Foto
Azurit / PU

„Monitoring, zber a následné hodnotenie krajových populácií maku hlavne z oblasti severovýchodného Slovenska boli zavŕšené úspechom v podobe vyselektovania genotypu maku, ktorý vykazoval lepšie parametre úrody a kvality ako registrované odrody. Tento genotyp pod označením PU-01 bol v rokoch 2016 – 2018 skúšaný v Štátnych odrodových skúškach a v roku 2019 registrovaný ako nová odroda maku potravinového typu s názvom Azurit,“ skonštatoval Fejér. Nová odroda v závere roka 2019 získala šľachtiteľské osvedčenie.

Ako povedal Fejér, tvorba nových odrôd so zlepšenými parametrami kvality makového semena je pre potravinárske využitie na Slovensku vysoko aktuálna: „Mak siaty je v oblasti strednej Európy tradičnou pochutinou používanou predovšetkým na priamy konzum v podobe rôznych druhov pokrmov. Slovenská republika aj Česká republika je jedna z mála krajín v rámci Európy a sveta, kde je mak možné legálne pestovať na konzumné účely, samozrejme, pri dodržaní určitých legislatívnych podmienok.“

Ako informovala hovorkyňa PU Anna Polačková, vyšľachtenie a zaregistrovanie novej odrody maku siateho je v poradí siedmym výstupom tohto typu vedcov PU, ktorý je na úrovni patentu (odroda rumančeka; odroda mäty piepornej;  dve odrody láskavca Pribina a Zobor vyšľachtené v spolupráci s Ústavom genetiky a biotechnológií rastlín, Centrom biológie rastlín a biodiverzity, SAV Nitra; dvakrát Európska právna ochrana odrôd).

„PU si je vedomá potreby aplikácie výsledkov vedeckého výskumu do praxe. Vyšľachtená odroda Azurit maku siateho je toho svetlým príkladom. Vedenie PU sa tomuto úspechu veľmi teší a aj naďalej bude podporovať pracovníkov univerzity, aby pokračovali vo svojich vedeckých bádaniach, ktoré budú mať presah do praxe. Nechceme robiť vedu pre vedu, ale chceme reagovať na reálne apely a spoločenské potreby či objednávky,“ dodal prorektor PU pre vedu, umenie, šport a akreditáciu Gabriel Paľa.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

 

Komentáre