Električkové depo DPMK sa bude rekonštruovať

KošiceSpravodajstvo

Projekt bol vyčíslený na takmer 23,5 milióna eur.

Mesto Košice zrekonštruuje električkové depo. Primátor Jaroslav Polaček podpísal súhlas pre Dopravný podnik mesta Košice (DPMK) na uzatvorenie zmluvy s ministerstvom dopravy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to na projekt Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, 1. etapa.

Foto
Po prevzatí stavby musia byť všetky práce ukončené do 22 mesiacov / Mesto Košice

„Pôvodná zákazka sa na pokyn tohto rezortu rozdelila na dve časti, stavebnú a technologickú. Ministerstvo uplynulý mesiac schválilo, že celkové oprávnené výdavky na realizáciu stavebnej časti projektu modernizácie môžu dosiahnuť takmer 23,5 milióna eur. Mesto Košice sa prostredníctvom DPMK bude na jeho spolufinancovaní podieľať vo výške 5 percent, a to sumou 1,17 milióna eur. Zvyšných 95 percent budú tvoriť zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020,“ povedala Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

DPMK vyhlásil na rekonštrukciu verejné obstarávanie, z ktorého po vyhodnotení ponúk vzišiel úspešný uchádzač. Zmluva s ním zatiaľ nebola uzavretá. Ak sa tak stane, po prevzatí stavby musia byť všetky práce ukončené do 22 mesiacov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre