Ešte viac Márie Spoločníkovej

KošiceKultúra

Reštaurátorskú prácu nevykonávala iba preto, lebo ju profesionálne napĺňala a živila, ale preto, že ju považovala za konanie Dobra.

Košice majú vzácny poklad. Je ním Mária Spoločníková, významná slovenská reštaurátorka, ktorá aj napriek vysokému veku ostáva oddaná svojej práci. Východoslovenská galéria pri príležitosti jej životného jubilea 90. rokov a pri príležitosti roku Majstra Pavla z Levoče minulý týždeň otvorila  výstavný projekt s názvom Mária Spoločníková – Reštaurátorka, žena, Košičanka. 

Rozdelená je do troch okruhov, začína úvodom a predstavením, biografiou autorky, pokračuje 3 celkami -  reštaurátorka, žena, Košičanka. Dokonca tu nájdete aj jej diplomovú prácu, ktorá je unikátna tým, že nikdy predtým nebola vystavená. Za najdôležitejšie možno považovať dielo ukrižovaného Ježiša približne z roku 1520.

„Výstava je zároveň ukážkou rôznych reštaurátorských postupov, znalostí, ktoré boli pri prácach na dielach uplatnené. V časti Košičanka prezentujeme významnú úlohu pani Spoločníkovej pri reštaurovaní hlavného oltára v Dóme, kedy sa naozaj podieľala ešte ako študentka ale neskôr ako etablovaná reštaurátorka na jeho obnove,“ uviedla kurátorka výstavy Katarína Nádaská. 

Foto

Významné sú plastiky, ktorých sa možno dotýkať a popisy sú v Braillovom písme. Pozornosť púta aj interaktívny exponát Madony zo Slovenskej národnej galérie. Výstava pokračuje v Dóme sv. Alžbety, kde nájdeme historické artefakty, ktoré Spoločníková reštaurovala pre Dóm, ale rovnako aj reportážne fotografie, prezentujúce reštaurovanie hlavného oltára. 

Mária Spoločníková nepochybne patrí medzi najvýznamnejšie reštaurátorky na Slovensku, dokonca možno povedať, že je jeho priekopníčkou po profesionálnej stránke: „Patrila k prvému ročníku, ktorý začal študovať odbor reštaurovanie na vysokej škole výtvarných umení. Vtedy ho skončila len ona a pani Irina Mészárošová, obidve sa veľmi významne uplatnili v reštaurátorskej tvorbe na Slovensku a patria do prvej zakladajúcej generácie profesionálneho reštaurátorstva na Slovensku,“ dodala Nádaská.

Na vernisáž prišli jubilujúcej reštaurátorke blahoželať aj mnohé významné osobnosti. Medzi nimi aj Gabriela Rakúsová, uznávaná recenzentka literárnych a výtvarných diel, ktorá spolupracovala na biografii autorky: „Čo ma na nej fanscinuje, ako na človeku, to je tá úžasná vitalita, jej životná energia a ešte stále taká úžasná tvorivá činnosť, pretože aj túto výstavu pripravovala ona, aj na knihe, ktorú sme spoločne pripravovali, pracovala ona, a dokonca som sa práve dozvedela, že sa chystá aj na Spiš ešte."  

Výstava Mária Spoločníková – Reštaurátorka, žena, Košičanka prezentuje najvýznamnejšie diela gotického umenia, ktoré reštaurovala, ale aj tie, ktoré sú menej známe a rovnako dosvedčujú kvalitu jej reštaurátorskej práce. Expozícia má komorný charakter. Pozrieť si ju môžete do 3. 9.2017. 

Mária Spoločníková reštaurátorskú prácu nevykonávala iba preto, lebo ju profesionálne napĺňala a živila, ale preto, že ju považovala za konanie Dobra. 

Foto

Autorka: IVANA BAJEROVÁ

 

Komentáre