Európska komisia odporúča udeliť štatút kandidátskej krajiny viacerým štátom vrátane Ukrajiny

EurópaSpravodajstvo

Začatie prístupových rokovaní vyžaduje jednohlasné schválenie všetkých lídrov.

Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko sú bližšie k tomu, aby sa stali členmi Európskej únie (EÚ). Európska komisia (EK) totiž odporúča udeliť im status kandidátskych krajín. Gruzínsko a Moldavsko majú podľa nej dobrý základ pre zosúladenie sa s legislatívou EÚ, pričom Ukrajina sa k tomu postupne približuje v mnohých oblastiach. Kandidátsky status by však získali v prípade, ak v mnohých oblastiach podniknú viaceré kroky.

EK posudzovala tieto žiadosti na základe kritérií, ktoré odsúhlasila Európska rada vrátane politických a ekonomických kritérií a schopnosti prijať povinnosti členstva v EÚ. Zároveň zvážila ich úsilie v zavádzaní povinností, ktoré vyplývajú z asociačných dohôd.

Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko zdieľajú silnú a legitímnu túžbu po vstupe do EÚ. Dnes im vysielame jasný signál podpory v ich ašpiráciách, aj keď čelia náročným okolnostiam. A robíme to tak, že pevne stojíme za našimi európskymi hodnotami a normami a stanovujeme cestu, ktorou sa musia vydať, aby mohli vstúpiť do EÚ,“ vyhlásila predsedníčka EK Ursula von der Leyen s tým, že stanoviská Komisie sú zlomové pre vzájomné vzťahy a potvrdzujú, že krajiny patria, v pravý čas, do EÚ.

Foto
Európska komisia posudzovala žiadosti o členstvo na základe kritérií, ktoré odsúhlasila Európska rada / TASR

„Očakávame, že členské štáty prijmú v najbližších dňoch ďalšie rozhodnutia, ale naše partnerské krajiny by už mali začať pracovať na tom, aby na svojej strane dosiahli kľúčové reformy načrtnuté v našom odporúčaní. To je kľúčové pre to, aby Ukrajina, Moldavsko a Gruzínsko napredovali na svojej ceste do EÚ,“ reagoval eurokomisár pre rozšírenie EÚ a susedskú politiku Olivér Várhelyi.

O tomto odporúčaní budú diskutovať lídri európskych krajín počas samitu, ktorý sa v Bruseli uskutoční 23. a 24. júna. Začatie prístupových rokovaní však vyžaduje jednohlasné schválenie všetkých členských krajín.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre