Fakultná nemocnica Prešov bola po siedmich rokoch zadlžovania v zisku

PrešovSpravodajstvo

Medzi najväčšie investičné akcie v minulom roku patril nákup nemocničných lôžok a nákup výpočtovej techniky.

Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Jána Adama Reimana v Prešove hospodárila v minulom roku so ziskom. Stalo sa tak po siedmich rokoch vykazovania strát. Nemocnici k tomuto hospodárskemu výsledku pomohlo aj oddlženie nemocníc. FNsP Prešov dosiahla v minulom roku zisk vo výške takmer 7,67 milióna eur. V kladných číslach skončila naposledy v roku 2011, keď dosiahla zisk 13,12 milióna eur. V ďalších rokoch sa pohybovala v strate medzi 7,4 a 13 miliónov eur.

„Ku kladnému hospodárskemu výsledku prispeli opatrenia, ktoré FNsP Prešov v poslednom období realizovala a veľkou mierou aj prebiehajúci proces oddlženia,“ uviedla hovorkyňa nemocnice Renáta Cenková. Celkové výnosy nemocnice boli v roku 2018 podľa portálu Finstat na úrovni 90,7 milióna eur, náklady predstavovali 82,95 milióna eur. Najväčšou nákladovou položkou v rozpočte sú osobné náklady, ktoré boli 45,7 milióna eur. Najväčšie výnosy predstavovali príjmy za poskytnutú zdravotnú starostlivosť zo strany zdravotných poisťovní. Tie boli na úrovni 67,4 milióna eur. „V tomto roku nemocnica neočakáva z vlastnej činnosti kladný hospodársky výsledok,“ dodala hovorkyňa.

Foto
Nemocnica nakúpila aj zdravotnícku techniku podľa potrieb oddelení  / TASR

Medzi najväčšie investičné akcie v minulom roku patril nákup nemocničných lôžok a nákup výpočtovej techniky, realizovaný v rámci centrálneho verejného obstarávania Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Nemocnica nakúpila aj zdravotnícku techniku podľa potrieb oddelení a realizovala rekonštrukčné práce vo viacerých liečebných pavilónoch. V súčasnosti rekonštruujú bývalý internistický pavilón a realizujú stavebné úpravy v súvislosti s inštaláciou dvoch kusov lineárnych urýchľovačov, ako aj ďalšie rekonštrukčné práce. „Investície sú financované z kapitálových výdavkov ako príspevok zriaďovateľa, ale aj z prevádzkových prostriedkov FNsP Prešov,“ informovala Cenková.

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove zamestnávala ku koncu marca 2 368 ľudí, z toho 438 lekárov a 1 605 ostatných zdravotníckych pracovníkov.

 

Zdroj: TASR

Komentáre