Filip Brody – kráľovský veľkoobchod ponúkajúci rozmanité druhy textilných výrobkov a látok

KošiceHistoricKE

Narodil sa v roku 1824 v Miškovci, od roku 1845 sa stal spoločníkom veľkoobchodu Jakuba Polláka v Pešti. V roku 1858 sa presťahoval do Košíc, kde si otvoril svoju prevádzku na Hlavnej ulici č.5. Orientoval sa na predaj súkna a metrového textilu, pričom vybudoval jeden z najväčších obchodných podnikov v Uhorsku s bohatým sortimentom textilných výrobkov v počte 460 druhov. Jeho obchodné kontakty siahali do celého Uhorska, ale aj okolitých krajín. Medzi svoj sortiment zahrnul aj modrotlač, výrobu ktorej prevádzkoval v Slanici na Orave. Na výrobkoch distribuovaných do zámoria sa nachádzala jeho ochranná známka s vyobrazením košického Dómu.

Foto
Hlavička účtu Filip Brody z roku 1861  / Fond historickej tlače VSM

Vo fonde Historickej tlače Východoslovenského múzea v Košiciach sa zachovali tri dobové účty jednoduchej grafiky, avšak s množstvom výpovedného textu. Všetky pochádzajú z roku 1861, zaznamenávajú teda počiatky Brodyho obchodnej kariéry v Košiciach. Už vtedy bol titulovaný ako Cisársko-kráľovský veľkoobchod ponúkajúci rozmanité druhy textilných výrobkov a látok.

Za nízke ceny predával holandské, rumburské, bavlnené, barchetové plátno, ďalej orleánske, batistové a nohavicové plátno, podšívkové látky, vlnený zamat, obrusy, uteráky. Okrem toho si mohli zákazníci kúpiť obrúsky, šatky z vlny, ľanu, plátna a ovčej vlny. Bol aj jeden z prvých, kto v Košiciach predával modrotlačové textilné výrobky. Účet vystavený v máji 1861 na meno Kláry Semsey pre košický Sirotinec, predtým Špitál, uvádza, že dotyčná zaplatila za tri kusy modrotlače spolu 15 zlatých a 30 grajciarov. Podobne v tom istom roku boli pre Sirotinec zakúpené štyri lakte farbeného plátna za 20 zlatých a 40 grajciarov.

Foto
Filip Brody na fotografii z roku 1886  / Fond historickej tlače VSM

Brody bol zástupcom riaditeľa Košického zmenárenského, eskontného a sporiteľského ústavu. O jeho obľúbenosti a rešpekte u košických obchodníkov svedčí aj pozdravný text z dobovej tlače, z novín Kaschauer Zeitung z roku 1878 opisujúci dlhoročné skúsenosti a obchodného ducha Filipa Brodyho.

Okrem obchodnej činnosti však podporoval aj kultúru a umenie, vo februári 1873 daroval do novovzniknutého Hornouhorského múzea v Košiciach niekoľko minerálov. Bol aj spoluzakladateľom a členom Košického dobrovoľného hasičského spolku, keď na jeho činnosť a vybavenie spolu s ďalšími osobnosťami mesta prispel sumou 5 zlatých. Jeho firma patrila medzi najlepšie hospodáriace firmy v Košiciach, pričom kapitál firmy mal hodnotu 4 milióny zlatých. V najlepších časoch zamestnával 24 pracovníkov, ktorí obslúžili kupcov z celého Uhorska. Od roku 1889 viedol podnik syn Fridrich, ktorý ho spravoval do roku 1923, kedy zanikol. Jeho otec Filip Brody zomrel v júni 1895 v Košiciach.

Foto
Účet firmy Filip Brody z roku 1861  / Fond historickej tlače VSM

 

Autor: PhDr. Richard Papáč

 

Komentáre