Filozofická fakulta UPJŠ predĺžila termín podania prihlášok

KošiceKoronavírus

Nedodanie príloch nebude problémom.

Maturanti a uchádzači o vysokoškolské štúdium budú mať na odoslanie prihlášok viac času. Niektoré vysoké školy reagujú na opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu vrátane posunutia termínu na podanie prihlášok na bakalárske študijné programy. V Košiciach tak urobila aj Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (FF UPJŠ).

„FF UPJŠ v Košiciach vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacou s výskytom a šírením infekčného ochorenia COVID-19 posúva termín podania prihlášok na bakalárske študijné programy do 30. apríla 2020. Prihlášku na štúdium je možné zasielať elektronicky prostredníctvom portálu eprihlaska.upjs.sk. Prihlášku nie je potrebné zasielať v papierovej forme,“ uviedol poradca dekanky pre oblasť medializácie práce a života FF UPJŠ Marián Gladiš.

Foto
Filozofická fakulta UPJŠ / TASR

Ak sa záujemcom pri odosielaní prihlášky v súvislosti s prílohami vyskytne nejaký problém, nebudú za to penalizovaní, čo potvrdil aj Gladiš: „Uchádzači o štúdium, ktorým súčasná situácia neumožňuje zaslať listinné dokumenty tvoriace prílohu prihlášky ich budú môcť doložiť dodatočne. Nedodanie príloh nebude dôvodom na nezaradenie do prijímacieho konania. Harmonogram prijímacích skúšok na FF UPJŠ bude upravený v súlade s upraveným harmonogramom maturitných skúšok podľa usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.“

Písomné maturity boli uplynulý piatok (13.3.) posunuté na 31. marec – 3. apríl. Pre žiakov, ktorí boli v karanténe alebo boli inak práceneschopní, je termín určený na 15. – 20. apríla. Ústne maturity boli pôvodne naplánované na máj, ale uskutočnia sa až v júni.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre