Filozofická fakulta UPJŠ predstavila študentom možných zamestnávateľov

KošiceSpravodajstvo

Na podujatí sa prezentovali nie len zástupcovia domácich ale aj zahraničných firiem.

Stretnúť možných budúcich zamestnávateľov priamo na akademickej pôde mali dnes možnosť  študenti Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) z Katedry anglistiky a amerikanistiky. Tá totiž v spolupráci s Národným kariérnym centrom už po tretíkrát zorganizovala podujatie s názvom Kariérny deň.

„Podujatie organizujeme pre študentov, ktorí štúdium končia. Snažíme sa pritiahnuť firmy, ktoré im môžu ponúknuť brigádu počas štúdia, ale hlavným cieľom je ponúknuť im zamestnanie. Prišli sem firmy, ktoré ponúkajú zamestnanie priamo pre študentov s cudzím jazykom, čiže uplatnenie v odbore ale aj projektových manažérov a organizačné pozície,“ informovala o podujatí vedúca Katedry anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte UPJŠ.

Foto
O podujatie bol medzi študentmi záujem

„Pozývame zamestnávateľov, ktorí hľadajú kvalitných absolventov a preto sme radi, že môžeme spolupracovať s UPJŠ a takisto, že firmy majú o absolventov UPJŠ záujem,“ dodal o podujatí Miroslav Koleník z Národného kariérneho centra.

Na podujatí sa prezentovali nie len zástupcovia domácich ale aj zahraničných firiem. Študenti tak mali príležitosť dozvedieť sa niečo viac aj o potrebách súčasného trhu práce. Tohtoročných kariérnych dní sa zúčastnilo približne 500 študentov.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre