Gelnickí poslanci virtuálne rokovali o dôležitých otázkach

VýchodSpravodajstvo

Ostatnými sa budú zaoberať až po skončení krízy.

Napriek prísnym bezpečnostným opatreniam rozhoduje mestské zastupiteľstvo v Gelnici o dôležitých otázkach. Vedenie radnice našlo spolu s poslancami spôsob, ako sa nestretnúť, no prijímať rozhodnutia. V deň plánovaného rokovania mestského parlamentu zainteresovaní od rána komunikujú o jednotlivých bodoch programu prostredníctvom elektronickej pošty a podvečer budú hlasovať spôsobom per rollam, teda bez fyzickej prítomnosti.

Primátor mesta Dušan Tomaško tvrdí, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia: „Musíme sa zaoberať vážnymi existenčnými uzneseniami pre chod samosprávy. Týkajú sa najmä rozpočtových opatrení, predĺženia nájmov a majetkových opatrení. Konzultovali sme to so ZMOS-om, s NKÚ a s prokurátormi.“

Foto
Dušan Tomaško  / RÁDIO KOŠICE

Primátor a úradníci radnice sú počas virtuálneho rokovania zastupiteľstva za svojimi počítačmi v kanceláriách a poslanci zase doma. Takto na diaľku rokujú len o neodkladných záležitostiach. Ostatnými sa budú zaoberať až po skončení krízy. „Ukazuje sa, že možno ani o ďalšie tri mesiace sa nebudeme môcť takto stretnúť,” upozorňuje zástupca primátora mesta Ladislav Gross. 

Združenie miest a obcí Slovenska aktivitu Gelničanov oceňuje a zároveň dodáva, že Národná rada by sa mala spôsobom fungovania samospráv v čase krízy zaoberať. Žiadny zákon totiž na Slovensku v súčasnosti túto agendu neupravuje. „Verím, že parlament schváli novelizáciu zákona, ako viesť zastupiteľstvá v mimoriadnej situácii,“ dodal Tomaško.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre