Geotermálny vrt pri Ďurkove sa stal národným projektom

VýchodSpravodajstvo

Do roku 2026 prinesie do Košíc ekologické teplo.

Komisia pri Monitorovacom výbore Programu Slovensko pre Fond na spravodlivú transformáciu rozhodla o tom, že z využitia geotermálnej energie pre Košice sa stáva národná priorita. Minister investícií Peter Balík navrhol, aby geotermálny vrt pri Ďurkove, ktorý má do roku 2026 priniesť do Košíc ekologické teplo, dostal status národného projektu, pričom v najbližšom období bude na tento účel vyhlásená výzva z nových eurofondov.

Fond na spravodlivú transformáciu pre územie Košického kraja vyčlenil vyše 56 miliónov eur na podporu geotermálnej energie a rozvodov tepla, o ktorú sa uchádza spoločnosť pracujúca na príprave projektu, a to MH Teplárenský holding (MH TH) za účasti partnera GEOTERM KOŠICE, ktorý je vlastníkom geotermálnych vrtov. Projekt bol vyčíslený na takmer 88 miliónov eur.

Balík predstavil vláde zámer podporiť národný projekt Využitia geotermálnej energie v Košickej kotline z Fondu na spravodlivú transformáciu:

Tento unikátny projekt rieši akútny problém závislosti Slovenska na dovoze fosílnych palív a ich využívania v teplárenstve. Podporí využívanie obnoviteľných zdrojov energie, k čomu sme sa zaviazali ako člen Európskej únie v kontexte energetickej aj klimatickej krízy,“ uviedol Balík s tým, že jeho rezort spolu s ďalšími partnermi takmer dva roky pripravuje projekt na podporu využitia geotermálneho potenciálu v Košickom kraji:

„Dnes, keď ľudí trápia rastúce ceny energií, prichádzame s konkrétnym riešením, ktoré je strategické a ekologické. Výrazne obmedzíme spaľovanie fosílnych palív a domácnosti v Košiciach budú mať teplo z neďalekého geotermálneho vrtu. Slovensko musí vo väčšej miere využívať svoje prírodné energetické zdroje a posilňovať tak svoju energetickú sebestačnosť. Košický projekt ide presne v tomto duchu, aby ľudia mali stabilné a cenovo dostupné dodávky tepla.“

Foto
Geotermálny zdroj pri Ďurkove má potenciál stať sa najväčším na Slovensku (Ilustračná fotografia) / facebook.com/kosiceofficial

„O geotermálnom zdroji pri Košiciach vieme už viac ako dve desaťročia, no, žiaľ, až doteraz sme nedokázali využiť jeho potenciál. Preto bolo pre mňa absolútnou prioritou, aby sa projekt zelenej a udržateľnej energie stal realitou. Dnes sme k naplneniu nášho sna o ekologickom teple pre naše mesto bližšie ako kedykoľvek predtým. Košice sa stávajú slovenským lídrom vo využívaní geotermálnej energie, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí boli ochotní načúvať, diskutovať a nakoniec aj konať,“ reagoval primátor mesta Košice Jaroslav Polaček.

Geotermálny zdroj má potenciál stať sa najväčším na Slovensku. Celkový podiel obnoviteľnej energie na výrobe tepla pre Košice by mal dosiahnuť 42 percent a pokryť spotrebu tepla pre 171-tisíc ľudí. Do budúcna nie je vylúčené, že polovica celkovej výroby tepla pre Košice bude pochádzať z geotermálnej energie. Zároveň sa zníži spotreba fosílnych palív (uhlia a plynu) v teplárni, ale aj emisií CO2 o 54-tisíc ton ročne. Zvyškové teplo by sa malo využiť na poľnohospodárske, rekreačné a ďalšie účely v obciach pozdĺž 15-kilometrovej trasy teplovodu, od Ďurkova do Košíc.

„Najväčší geotermálny projekt v strednej Európe dostal zelenú k svojej realizácii. Schválením zámeru národného projektu môže byť výstavba geotermálneho strediska a 15-kilometrového horúcovodného napájača finančne podporená z Fondu na spravodlivú transformáciu. Vďaka tomuto rozhodnutiu bude teplo z geotermálneho zdroja možné dodávať do Košíc už v roku 2026,“ skonštatoval obchodný riaditeľ teplárenskej spoločnosti MH TH Vojtech Červenka.

„Tento projekt má potenciál byť najvýznamnejším projektom využívania geotermálnej energie pre vykurovanie v rámci Slovenska. Veríme, že v spolupráci s MH TH sa nám podarí od začiatku roka 2026 spustiť do prevádzky dodávku geotermálneho tepla do systému centrálneho zásobovania teplom v Košiciach v objeme 65 GWh ročne, čo by malo stúpnuť až na 175 GWh v roku 2030 a potenciálne s výhľadom až do 325 GWh tepla ročne v roku 2035 v prípade, že prvá fáza projektu bude úspešná,“ dodal predseda predstavenstva GEOTERM KOŠICE Roland Karkó.

Z Fondu na spravodlivú transformáciu, ktorý je súčasťou Programu Slovensko a slúži na pomoc regiónom pri prechode k zelenšej ekonomike, poputuje takmer 159 miliónov z celkovej sumy 441 miliónov eur do oprávnených okresov v rámci Košického kraja.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre