História kiosku pri Mestskom parku

KošiceHistoricKE

Lúky východne od mesta, medzi Mlynským potokom a Hornádom, boli od 40. rokov 19. storočia kultivované a vytváral sa tu postupne mestský sad. Po postavení železničnej stanice v roku 1860 sa tento proces urýchlil. Popri ceste, ktorá viedla od stanice k mostu vedúcemu cez Mlynský potok, sa vytvorila parková promenáda a park, ktorý pomenovali po maďarskom politikovi Istvánovi Széchenyim. V roku 1869 bol v blízkosti železničnej stanice postavený kiosk, ktorý slúžil v prvom rade na občerstvenie cestujúcich, ako i tých, ktorí chodievali do parku oddychovať a zabaviť sa.

Foto
Pohľadnica zo začiatku 20. storočia  / HistoricKE

Széchenyiho park bol obľúbeným výletným a oddychovým miestom Košičanov. V roku 1857 tu bol na východnej strane postavený pavilón švajčiarskeho štýlu pri príležitosti návštevy cisárskeho páru Františka Jozefa a jeho manželky Alžbety, známej ako kráľovná Sissi. Pavilón mesto darovalo v roku 1861 Bankovskej účastinnej spoločnosti, aby ním doplnila vybavenie kúpeľov. V blízkosti pavilónu bol zriadený hostinec Jána Zellera. Najstaršie zmienky sú zo začiatku 60. rokov. V zimnom období sa hostinec stal obľúbeným miestom na konanie bálov a plesov, v lete bolo obľúbené posedenie pri košickom Bayerovom pive. Pre lepšiu dostupnosť hostí premával od hotela U bielej lode do Szechényiho záhrady každú štvrťhodinu omnibus W. Zigmanna

Foto
Kiosk poskytoval skvelé občerstvenie v príjemnom prostredí  / VSM

Neďaleko podniku vyrástol za prispenia popradského pivovaru na jar roku 1869 kiosk s občerstvením, ktorý taktiež ponúkal jedlá a nápoje a čapoval kvalitné pivo. Od januára roku 1870 bol hostinec v ponuke na prenájom s požiadavkou obsadenia funkcie hostinského. Prenájom zahŕňal záhradu s tanečnou sálou a priľahlými budovami. V roku 1887 Jozef Daday otvára zrenovovanú reštauráciu za asistencie hudobnej kapely Janiho Rácza. Ponúka rozličné jedlá a nápoje, návštevníci sa môžu zabaviť aj na kolkárskej dráhe s plynovým osvetlením. Koncom 19. storočia ho prestavali na reštauráciu a v približne tejto podobe sa zachoval dodnes. Jadro stavby pozostáva z klasistického prízemného objektu postaveného z tehál s bohato členenou fasádou zo začiatku 20. storočia.

Foto
Reštaurácia mala aj svoju letnú terasu / HistoricKE

Kiosk viackrát menil nájomcov, vlastnil ho majiteľ popradského pivovaru, ktorý bol v roku 1905 vyzvaný správou mesta, aby uskutočnil nevyhnutné opravy objektu, ktorý dal postaviť na predaj svojho popradského piva. V roku 1909 sa novým majiteľom stal Július Engelhardt a slávnostne podnik otvoril 1. mája koncertom vojenskej kapely. V roku 1911 ho značne schátralý prevzalo mesto.

V období 1. ČSR (1918 – 1938) nachádzame málo zmienok o podniku, viac sa spomína nádražná reštaurácia, ktorá sa nachádzala priamo v budove starej železničnej stanice. V roku 1935 končí nájomný pomer medzi mestom Košice a Bardejovskou pivovarskou spoločnosťou. Ďalšie adaptačné práce sa uskutočnili v roku 1936 a bola renovovaná pre turistické účely a bola tu zriadená aj nocľaháreň. Po II. svetovej vojne bol kiosk známy ako reštaurácia Kiosk Petrovov sad a neskôr ako reštaurácia Park Košice.

Foto
Starší Košičania si kiosk pamätajú ako reštauráciu Park Košice  / HistoricKE

 

Autor: HistoricKE

 

Komentáre