Hlavné schodisko košického magistrátu je už dostupné verejnosti

KošiceSpravodajstvo

Projekt sa začal ešte v roku 2022.

Hlavné schodisko budovy Magistrátu mesta Košice je opäť dostupné pre verejnosť a zamestnancov úradu. Projekt revitalizácie bol realizovaný v rámci programu Opatrenia na zmiernenie a prispôsobenie sa nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Stavebné práce sa začali ešte v novembri 2022. Celkové výdavky predstavujú sumu viac ako 1 300 000 eur, z toho eurofondy boli vo výške 550-tisíc eur.

Celkový projekt bol ukončený na konci roka 2023 a jeho súčasťou bola rekonštrukcia striech na niektorých častiach budovy magistrátu. Vytvorené boli aj vegetačné strechy na ploche takmer 1700 m2, cieľom je zlepšiť mikroklímu a zvýšiť biodiverzitu prostredia či zachýtavanie dažďovej vody. Zelené strechy boli dokončené ešte počas leta 2023.

Foto
O nové zelené plochy sa bude starať Správa mestskej zelene v Košiciach / www.kosice.sk/sk

Na hlavnom schodisku bola zas vytvorená plocha s drevinami, trávami a trvalkami. Doplnené boli aj lavičky a na priečelí budovy vznikla stena z popínavých rastlín.

„Na zazelenanie strechy sa použili panely z rozchodníkov, ktoré z vizuálneho aj klimatického pohľadu budú mať pozitívny dopad na budovu. Verejnosť bude najviac vnímať schodisko, ktoré bolo strohé a mohutné, a zmenilo sa na pobytovú plochu s lavičkami a zeleňou. Volili sme rastliny, ktoré sú vhodné do týchto podmienok a pomerne rýchlo by sa mali rozrásť. Keď sa to všetko rozrastie a zazelená, celé to kamenné prostredie sa zjemní a verím, že ľudia to budú vnímať pozitívne,“ vyjadril sa krajinný architekt Peter Vaňo.

Nevyužívaná plocha pred magistrátom bola doplnená o dažďovú záhradu, ktorá má odvádzať a zadržiavať dažďovú vodu z priľahlých spevnených plôch. Zámerom je využitie vodných zdrojov v čase sucha a a ochladzovanie vzduchu počas leta.

„Hlavnou pridanou hodnotou tohto projektu je zvýšenie podielu zelene, zlepšenie životného prostredia a zmiernenie dopadov klimatickej zmeny. Už čoskoro budú zelenú strechu obývať včely. Umiestnením úľov na streche magistrátu chceme podporiť chov včiel v meste a poukázať na ich dôležitosť pre život nás všetkých. Pôjde o štyri včelstvá, ktoré budú počtom reprezentovať približne 250-tisíc ľudí v našom meste,“ uviedol košický primátor Jaroslav Polaček.

O nové zelené plochy sa bude starať Správa mestskej zelene v Košiciach (SMSZ).

„Tento priestor si dávno vyžadoval nejaké riešenie. Obrovské betónové plochy v lete sálali teplo. Nová zeleň schladí a spríjemní celé okolité prostredie. Našou úlohou bude, aby to bolo pekné, čisté a udržiavané, v čom nám veľmi pomôže aj automatická závlaha,“ dodal riaditeľka SMSZ Marta Popríková.

 

 

Komentáre