Hlavný koordinátor stretnutia s pápežom v Košiciach: Luník IX si vybral Svätý Otec

VýchodArchívPápež na Slovensku 2021

Mnohí sú zvedaví, aký odkaz zaznie v jeho príhovore mladým či núdznym.

Naposledy sme udalosť tohto formátu hostili v roku 2003, kedy na Slovensko zavítal pápež, dnes už svätý Ján Pavol lI. Určite si na túto veľkolepú udalosť spomínate, možno ste boli aj jej súčasťou a dodnes máte doma odložené vlajočky vo vatikánskych farbách. V týchto dňoch finišujú prípravy spojené s návštevou pápeža Františka, ktorý okrem iného zavíta aj do Košíc či do Prešova. Prinášame preto rozhovor s Jozefom Kmecom, hlavným koordinátorom organizačného tímu a tajomníkom arcibiskupa Bernarda Bobera.

Foto
Pápež František navštívi Košice, Prešov, Bratislavu i Šaštín / Pixabay

Pápež František navštívi Slovensko, táto udalosť sa nesie v duchu hesla Stretni pápeža. Vy ste kedy v živote stretli pápeža?

Prvýkrát som stretol pápeža a videl ho na vlastné oči v roku 1995 na letisku v Košiciach, bol to Ján Pavol II., dnes už svätý. To som prežíval veľmi intenzívne a vlastne aj táto návšteva ovplyvnila celé moje smerovanie a ďalší život, pretože o rok na to som sa rozhodol vstúpiť do kňazského seminára, už 18 rokov som kňazom.

Aká je vaša úloha?

Koordinujem celý organizačný tím, je to niekoľko ľudí v úzkom kruhu, ktorí sa venujú daným témam. Mojou úlohou je rozdeliť tie jednotlivé úlohy podľa jednotlivých tém a zodpovednosti, možno niekedy aj dohliadnuť, či sa dané úlohy plnia a ako to všetko napreduje. Ďalej komunikujem aj s rôznymi bezpečnostnými zložkami, s mestom, krajom, s farnosťami, Apoštolskou nunciatúrou na Slovensku a s Konferenciou biskupov Slovenska.

Koľko ste už z dôvodu príprav nespali?

Pravdupovediac, tie posledné tri mesiace spím naozaj veľmi málo, celodenný program si vyžaduje totálnu prítomnosť, nasadenie, od rána až do večera, niekedy až do neskorých nočných hodín, kedy si človek pripravuje itinerár ďalšieho dňa. Je to spojené nielen so zodpovednosťou, ale aj s tým, že človek okolo seba stretáva veľmi veľa dobrých ľudí.

V prípravách je zapojený doslova celý organizačný tím, čo je za Košice okolo 35 ľudí, ktorí na tomto podujatí spolupracujú naozaj veľmi intenzívne. Vážim si týchto ľudí, je to pre mňa nová skúsenosť, ja sám sa musím veľa učiť, viac komunikovať a niekedy aj ovládať svoj hnev či rozčúlenosť, keď veci nejdú tak, ako majú. Je to pre mňa výzva, škola komunikácie, posun a človek objaví obrovské skryté dary v talentovaných ľuďoch okolo seba, no a niekedy sa musí aj obrusovať kvôli tej tímovej práci.

Foto
Jozef Kmec na rozhovore v Rádiu Košice / Rádio Košice

V minulosti Slovensko navštívil naposledy sv. Ján Pavol II., teraz to bude pápež František. Deje sa to aj preto, že pred Slovenskom ho čaká ešte Budapešť, čo je už relatívne blízko aj k nám. Zaujíma ma však, prečo Košice a prečo aj Prešov, dve veľké mesta blízko seba?

Pri každej pápežskej návšteve sa zvolí akési kritérium vyváženosti. Svätý Otec keď navštívi nejakú krajinu, snaží sa vyvážiť aj tie pápežské slávenia a návštevy jednotlivých miest podľa toho, kde sa nachádza aká metropolia. Na Slovensku máme dve metropólie, čiže dve cirkevné provincie. Západná provincia so sídlom v Bratislave a východná provincia rímskokatolíckej cirkvi so sídlom v Košiciach. Ale keďže tu máme aj gréckokatolícku cirkev, ktorá má svoju metropóliu v Prešove, Svätý Otec sa rozhodol, že navštívi aj gréckokatolíkov a bude predsedať božskej liturgii práve v Prešove.

Pápež František navštívi Košice v utorok 14. septembra na dvoch miestach, jedným z nich bude Luník IX. Mnohí to považujú za pomerne kontroverzné rozhodnutie. Prečo padol výber na toto nežiaduco preslávené sídlisko?

Mnohé otázky od začiatku smerovali aj na nás, prečo ste vybrali práve Luník IX? Hneď sme sa museli ohradiť a povedať pravdu. Nie my sme vyberali túto lokalitu, vybral si ju samotný Svätý Otec. Každému je známa jeho náklonnosť predovšetkým k chudobným, slabým, marginalizovaným, k ľuďom, ktorí sú na periférii spoločnosti, a práve tento aspekt berie aj pápež František do úvahy počas návštevy na Slovensku.

Vie o tejto komunite, vie, že je početne zastúpená prevažne na východnom Slovensku, vie, že sa jej potrebujeme venovať oveľa viac ako doteraz. Možno práve touto svojou návštevou na Luníku IX nám chce ukázať, že aj títo ľudia sú hodní našej pozornosti, pretože majú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, aj keď žijú tak, ako žijú. Predsa potrebujú aj tu majoritnú spoločnosť, aby im ešte viac pomohla začleniť sa vo vzdelaní, aj v tom duchovnom živote, aj v živote pre cirkev, aj v cirkvi s nimi treba počítať.

Foto
Pápež sa východniarom prihovorí z toho istého miesta a pódia na Lokomotíve, na ktorom bolo blahorečenie Anny Kolesárovej v Košiciach pred tromi rokmi / TASR

Asi je fajn nezatvárať oči pred realitou a neukazovať len upratané námestia a krásne kostoly.

Svätý Otec je poučený a má obrovské skúsenosti s takýmito cestami na perifériu aj z Argentíny, kde pôsobil ako arcibiskup. Tam videl oveľa väčšie Božie dopustenia, než uvidí na Luníku IX, kde sa všetko pripravuje. Jemu nejde o to porovnávať, kto kde zažíva väčšie nešťastie. Jemu ide o to, aby sme týchto ľudí z tohto začarovaného kruhu rôznych závislostí a nešťastí zodvihli a vytrhli. Aj toto je odkaz a línia Sv. Otca, cez ktorú nám chce ukázať, že na týchto ľuďoch mu záleží.

Aký je program na Luníku IX, kto odslúži omšu?

Na Luníku IX sa začína program o 11.00 hod. sv. omšou, ktorú celebruje Vladimír Fekete, saleziánsky biskup a apoštolský prefekt z Azerbajdžanu, kazateľom bude kňaz Jozef Luscoň, takisto salezián, týmto sa začína program. Predprogramom sú rôzne videá, klipy, brány areálu sa však otvárajú už od ôsmej, odvtedy môžu návštevníci prichádzať. Od 13.00 hod. sa predstaví zbor z Luníka IX, duchovné pásmo, modlitba ruženca so svedectvami, spev, tanec, videoprojekcia…

Nakoniec budú všetci o 16.00 hod. čakať na príchod pápeža Františka, kde zaznejú rôzne pekné svedectvá aj od Rómov, ktorí pochádzajú z Luníka IX a dokázali sa pomocou viery a cirkvi vymaniť z rôznych závislosti a žijú teraz pekný dôstojný život, ktorý je prospešný aj pre celú spoločnosť. Potom Svätý Otec prednesie nejaký príhovor, na ktorý sme všetci veľmi zvedaví, myslím, že aj novinári, ktorí budú mať Luník IX v najhorúcejšom hľadáčiku. Všetci budeme netrpezlivo čakať, čo nám povie, aký odkaz vysloví. Potom sa presunie na Lokomotívu k mladým, a to o 17.00 hod.

Čo možno očakávať na Lokomotíve?

Brány Lokomotívy sa takisto otvoria o ôsmej hodine ráno, účastníci a pútnici môžu prichádzať postupne, je dobre si to nenechávať na poslednú chvíľu. O 11.00 hod. sa začína svätá omša, ktorú bude celebrovať kardinál Duka, pražský arcibiskup, na túto svätú omšu pozývame všetkých. Po svätej omši nasleduje program, ktorý odštartuje bubnová šou Batida, chvály s vlajkovaním od MaranaThy z Prešova, Janais, Katka Koščová, sláčikové kvarteto. Od 14.00 hod. začne veľmi pekný program duchovného slova, meditácie, ale aj hudby a modlitby rozdelený do troch blokov podľa motta podujatia: S Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.

A headlinerom bude pápež František…

Presne tak. Samotná príprava na jeho príchod bude odštartovaná spevom Zboru sv. Cecílie s hosťami. Okolo 16.45 hod. príde Sv. Otec na Lokomotívu, vtedy sa začne oficiálny program stretnutia s ním. Odštartuje to hymna stretnutia zložená práve pre túto príležitosť „Zdvíhajme svet.“ Sólistami budú Sima Magušinová a Martin Husovský.

Foto
Oprava prístupovej cesty na sídlisko Luník IX v Košiciach 20. augusta 2021 / TASR

Príde „papa“ v papamobile, resp. sa ním bude presúvať? Aká je šanca ho vidieť zblízka?

Určite sa bude presúvať aj medzi sektormi, práve v papamobile, pozdraví mladých a presunie sa na pódium. Následne mladí prednesú svoje svedectvá a budú mať možnosť položiť Sv. Otcovi aj otázky. On, ako zvykne na stretnutiach, na ne aj spontánne odpovie. Následne prednesie príhovor, takisto sme zvedaví, čo povie mladým, čo im zanechá. Po jeho príhovore a modlitbe Otče náš a záverečnom požehnaní sa presunie na letisko, odkiaľ odletí do Bratislavy, kde ho na ďalší deň čaká program v Šaštíne.

Lokomotíva ako taká je, predpokladám, vybraná za účelom veľkej kapacity, ale vieme, že pápež František má blízko aj k futbalu a je veľkým fanúšikom tohto športu.

Samozrejme, možno mu aj štadión pripomenie jeho záľubu a viac sa uvoľní, keď si spomenie, že aj v Argentíne vznikol jeden futbalový klub pomenovaný po ňom: Papa Francesco. Ale Lokomotíva mu pripomenie nielen jeho pasiu a záľubu, ale aj nám všetkým pripomenie krásnu udalosť spred troch rokov, a to blahorečenie Anny Kolesárovej, ktoré prebehlo práve tam, na tom istom pódiu. Je to aj trochu symbolika.

Pápež na Slovensku, to je veľká udalosť, predsa len sa stretávame aj s otázkou bezpečnosti, čo sa pandémie týka, či je toto dobré načasovanie na masové podujatie. Čo myslíte?

Je to pravda. Táto otázka zaznieva dosť často. Ľudia si ju kladú v strachu z pandémie. Dnes som čítal pekné evanjelium (Mt 24), ktoré hovorí o druhom príchode Krista. Pán príde v hodinu, o ktorej sa ani nenazdáte, nebudete mať ani potuchy a blahoslavený sluha, ktorého Pán pri svojom príchode nájde bdieť. Tak možno aj v týchto intenciách by sme sa mali pripraviť na to, že Svätý Otec tu neprichádza každý rok, ani každých desať rokov. Pápeža tu nemáme medzi sebou vždy a je to tak výnimočná udalosť, kedy možno aj ten strach musí ísť nabok a pripraviť sa na príchod vzácneho hosťa, námestníka Krista.

Keď to sledujeme možno aj z tej druhej strany, očami Sv. Otca, je po operácii, možno ten zdravotný stav už nie je to, čo býval. On sám si to uvedomuje, že už mu neostáva veľa času na to, aby povedal niečo milovanému slovenskému národu. Nenavštevuje veľké metropoly, obrovské silné štáty, ale chodí po perifériách sveta. Možno aj my na Slovensku sme na periférii európskeho a svetového diania a diania v cirkvi. Svätý Otec nám chce niečo výnimočné povedať. Pozerajme sa na jeho príchod tak, ako na príchod vzácneho hosťa, ktorý nám chce dať vzácny odkaz.

Foto
Košická arcidiecéza si pripravila pre pápeža rôzne dary. Napríklad aj sochu sv. Ondreja z lipového dreva, prstienok a krížik od mladých z bieleho zlata a ľanový obrus zo sociálnej dielne / TASR

Oficiálny program je známy, ten neoficiálny nám asi nemôžete povedať. Ale aspoň nejakú zaujímavosť by ste nám mohli prezradiť. Kde bude napríklad ubytovaný, čo bude jesť?

To, kde bude ubytovaný, vám môžem povedať, to je už verejné tajomstvo. Po návšteve Prešova sa presunie do Košíc, do Kňazského seminára sv. Karola Boromejského. Zhodou okolností je to miesto, kde odpočíval aj sv. Ján Pavol II. pri poslednej návšteve Košíc. Teraz sa história zopakuje, aj pápež František tu nájde miesto talianskej siesty, aby načerpal síl. Čo sa bude diať za múrmi seminára, na to nie som kompetentný odpovedať, pravdupovediac, ani neviem, s kým sa tam stretne a nestretne.

A čo to pápežské menu, prezradíte niečo?

Vieme, že pápež František nie je prieberčivý, netúži po exkluzívnych jedlách a špecialitách, možno vzhľadom na jeho pooperačný stav, to bude nejaká diéta a vôbec sa nebudem čudovať, keď si vypýta nejakú varenú zeleninu postrúhanú parmezánom.

To bolo celkom špecifické :-) Vy sa s pápežom v Košiciach stretnete osobne?

S pápežom Františkom som sa osobne stretol počas návštevy biskupov v Ríme v roku 2015, kde som mu ako súčasť sprievodu mohol osobne podať ruku spolu s košickým arcibiskupom Bernardom Boberom. Vtedy som ho vnímal ako veľmi ľudského a milého, otvoreného usmievavého pápeža, veľkého človeka. Biskupov si dal nabok, nás ako tajomníkov prišiel pozdraviť, povedal: Tak, teraz sa ja budem rozprávať s biskupmi, vy si dajte pauzu, choďte si niekde vonku dať dobré pivo.

Veľmi nás táto jeho odpoveď pobavila, rozosmiala a hlavne uvoľnila v tej napätej situácii a zhone. Takto si naňho pamätám, stretol som ho potom ešte viackrát, ale teraz počas tejto návštevy sa s ním možno ani nestretnem, keďže bude čo ešte doťahovať, koordinovať. Ak mi ale bude dopriata tá milosť, príjmem ju s veľkou radosťou a pokorou.

Ďakujem za rozhovor.

Ja sa chcem poďakovať aj Rádiu Košice za to, že prejavilo záujem o všetky tieto informácie.

Komentáre