Hnedé nádoby na bioodpad sú v Košiciach čistené najmä v letných mesiacoch

KošiceSpravodajstvo

Pred priamym znečistením majú chrániť aj vrecia.

Počas marca sa v niektorých slovenských mestách začalo s jarnou dezinfekciou nádob na kuchynský odpad, ktoré sú umiestnené na sídliskách. Cieľom je tak zabezpečiť čistotu a hygienu na verejnom priestranstve. To, či sa dezinfekcia bude vykonávať aj v Košiciach sme sa opýtali spoločnosti KOSIT. 

„Vrecia vkladané do hnedých zberných nádob na kuchynský bioodpad predstavujú celoročnú ochranu nádoby pred priamym znečistením a sú vymieňané pri každom zbere odpadu. Zároveň je šesťkrát ročne, a to v mesiacoch od mája do októbra, zabezpečené umývanie hnedých kontajnerov vozidlom špeciálne určeným na umývanie zberných nádob na odpad,“ pre Košice Online uviedla hovorkyňa Slavomíra Brzová.

Foto
Pred priamym znečistením majú chrániť aj vrecia / facebook.com/kosiceofficial

Kuchynský odpad je z domácností v rodinných domoch odvážaný raz za týždeň a z kontajnerov pri bytovkách dvakrát týždenne. Zápach z nádob by tak malo eliminovať ich čistenie, ktoré môže tiež zmierniť výskyt hmyzu či hlodavcov.

Komentáre