Hodnotenie žiakov za prvý polrok sa predlžuje do 31. marca

SlovenskoSpravodajstvo

O spôsobe a termíne vydávania vysvedčení rozhodne riaditeľ školy.

Minister školstva Branislav Gröhling rozhodol, že prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára. Predlžuje sa však riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov a študentov za prvých päť mesiacov výučby, konkrétne do 31. marca. Týka sa to tých školákov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka. Výpis polročného vysvedčenia dostanú koncom marca.

„Ak bol žiak priebežne hodnotený počas prvého polroka a priebežné hodnotenie nie je postačujúce pre klasifikáciu alebo pre slovné hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch (napríklad, ak žiak nemá dostatočný počet známok), nie je potrebné konať komisionálnu skúšku z príslušného predmetu,“ uviedol rezort školstva s tým, že takéhoto žiaka možno do 31. marca vyskúšať a hodnotenie zaradiť do priebežného hodnotenia prvého polroka.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Ministerstvo školstva zdôraznilo, že rozhodnutie nemení spôsob hodnotenia žiakov za prvý polrok:

„Rozhodnutím sa dopĺňa možnosť overovať vedomosti u žiakov, ktorí počas dištančného vzdelávania v prvom polroku nezískali dostatočný počet známok z daného predmetu alebo žiaka nebolo možné slovne hodnotiť.“

Vydávanie výpisov slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok sa môže uskutočniť pre všetkých žiakov 31. januára, pre niektorých žiakov 31. januára a pre iných žiakov 31. marca alebo pre všetkých žiakov 31. marca. V závere januára o tom rozhodne riaditeľ školy, a to na základe prerokovania a odporúčania pedagogickej rady.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre