Hornád podstúpi zavedenie protipovodňových opatrení

KošiceSpravodajstvo

Súčasťou opatrení je aj výrub stromov, čo sa nepozdáva ochrancom prírody.

K realizácií protipovodňových opatrení na rieke Hornád pristúpi Slovenský vodohospodársky podnik. Aj keď ide podľa nich o nevyhnutné riešenie situácie, dalo sa tomu predísť.

„Tieto protipovodňové opatrenia znamenajú rozšírenie profilu rieky. Zvýšenie prietoku v rieke Hornád na niekoľkonásobok má na svedomí nedostatok opatrení v hornom toku. Keďže sa voda v hornom toku nezadržiava, dostáva sa do stredného a dolného toku rýchlejšie a vo väčších množstvách. V danej situácii je nutné tieto opatrenia na hornom toku urobiť,“ vyjadril sa aktivista Ladislav Rovinský.

Súčasťou opatrení bude posunutie hrádze v úseku medzi Železničným mostom smerom od Ťahanoviec až k mostu Sečovská-Prešovská. Ich realizácia si vyžiada aj zabratie určitých častí záhradkárskych lokalít a vybudovanie oporných múrov. Aktivista Rovinský oceňuje prístup vodohospodárskeho podniku. „Bude realizovaná náhradná výsadba. Súčasťou stavby bude aj obslužná komunikácia prístupná pre chodcov aj cyklistov. Takisto bude zachované mŕtve rameno Hornádu, ktoré tvorí biocentrum. V budúcnosti sa počíta s tým, že toto mŕtve rameno bude napájané priamo z rieky Hornád,“ povedal o budúcich plánoch aktivista.

Foto
V súčasnosti prebiehajú administratívne povolenia, aby sa k zavedeniu protipovodňových opatrení mohlo pristúpiť / TASR

V súčasnosti prebiehajú administratívne povolenia, aby sa k výrubu stromov ako i k zavedeniu protipovodňových opatrení mohlo pristúpiť.

„Náš podnik pristupuje k realizácii protipovodňových opatrení v meste Košice najmä preto, aby sme ochránili obyvateľov pred následkami povodní. Rozsah takéhoto výrubu je nevyhnutný, pretože na týchto miestach budeme realizovať stavebné práce. Výrubu predchádza vydanie vodoprávneho povolenia, schválenie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky a takisto aj výber zhotoviteľa stavebných prác,“ vyjadril sa k priebehu prác na Hornáde zo Slovenského vodohospodárskeho podniku Pavel Machava.

Realizácia výrubu je naplánovaná na prvý štvrťrok budúceho roka.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre